Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Przeprowadzić rewizję życia

5 III 2006 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»W ubiegłą środę rozpoczęliśmy Wielki Post, a dzisiaj mamy pierwszą niedzielę tego okresu liturgicznego, skłaniającego chrześcijan do podjęcia drogi przygotowania do Wielkanocy. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że po przyjęciu chrztu w Jordanie Jezus, prowadzony przez Ducha Świętego — który spoczął na Nim, objawiając, że jest On Chrystusem — oddalił się na czterdzieści dni na Pustynię Judzką, gdzie przezwyciężył pokusy szatana (por. Mk 1, 12-13). Również chrześcijanie, w ślad za swym Nauczycielem i Panem, udają się duchowo na pustynię wielkopostną, by wraz z Nim podjąć «walkę z duchem zła».

Obraz pustyni stanowi wymowną metaforę ludzkiej kondycji. Księga Wyjścia opowiada o doświadczeniu ludu Izraela, który po wyjściu z Egiptu przez czterdzieści lat wędrował przez pustynię synajską, zanim dotarł do ziemi obiecanej. Podczas tej długiej wędrówki Żydzi doświadczyli całej siły i natarczywości kusiciela, który nakłaniał ich do tego, by przestali ufać Panu i zawrócili. Zarazem jednak, dzięki pośrednictwu Mojżesza, nauczyli się słuchać głosu Boga, który ich wzywał, by stali się Jego świętym ludem. Rozmyślając nad tym biblijnym tekstem, pojmujemy, że aby w pełni żyć w wolności, trzeba przejść pomyślnie próbę, na jaką wystawia nas sama wolność. Jedynie wyzwolony z niewoli kłamstwa i grzechu, człowiek — dzięki posłuszeństwu wiary, otwierającej go na prawdę — odnajduje pełny sens swego życia i osiąga pokój, miłość i radość.

Dlatego właśnie Wielki Post stanowi dogodny czas do przeprowadzenia uważnej rewizji życia — w skupieniu, na modlitwie i pokucie. Rekolekcje, które zgodnie z tradycją będziemy odprawiać poczynając od dzisiejszego wieczora aż do najbliższej soboty tutaj, w Pałacu Apostolskim, pomogą mnie i moim współpracownikom z Kurii Rzymskiej wejść bardziej świadomie w atmosferę właściwą dla Wielkiego Postu.

Drodzy bracia i siostry, prosząc was, abyście towarzyszyli mi swoimi modlitwami, zapewniam was o mojej pamięci przed Panem. Niech Wielki Post stanie się dla wszystkich chrześcijan okazją do nawrócenia i bardziej odważnego zmierzania do świętości. Prośmy Dziewicę Maryję o matczyne wstawiennictwo w tej intencji.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: nawrócenie Wielki Post rekolekcje pokuta pustynia pokusa Chrzest Pański rewizja życia kuszenie Chrystusa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W