Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Benedykt XVI

Światłość z nieba na widnokręgu ludzkości

6 I 2012 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»Drodzy bracia i siostry!

Dzisiaj, w uroczystość Objawienia Pańskiego, udzieliłem w Bazylice św. Piotra święceń dwóm nowym biskupom, dlatego wybaczcie mi opóźnienie. Uroczystość Objawienia Pańskiego jest bardzo dawnym świętem, które wywodzi się z chrześcijańskiego Wschodu. Uwydatnia ona tajemnicę objawienia się Jezusa Chrystusa wszystkim narodom, reprezentowanym przez Mędrców, którzy przybyli, aby oddać hołd Królowi żydowskiemu, dopiero co narodzonemu w Betlejem, jak opowiada Ewangelia św. Mateusza (por. 2, 1-12). Owo «nowe światło», które zajaśniało w noc Bożego Narodzenia (por. IPrefacja o Narodzeniu Pańskim), dziś zaczyna jaśnieć nad światem, na co wskazuje obraz gwiazdy — znaku na niebie, który zwrócił uwagę Mędrców i pokierował ich wędrówką w stronę Judei.

Cały okres Bożego Narodzenia i Epifanii naznaczony jest tematem światła, związanym również z faktem, że na półkuli północnej po przesileniu zimowym dzień zaczyna się wydłużać w stosunku do nocy. Ale niezależnie od położenia geograficznego do wszystkich narodów odnoszą się słowa Chrystusa: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia» (J 8, 12). Jezus jest słońcem, które ukazało się na widnokręgu ludzkości, aby rozświetlić osobiste życie każdego z nas i aby prowadzić nas wszystkich razem do celu naszej pielgrzymki, do ziemi wolności i pokoju, w której będziemy żyć na zawsze w pełnej jedności z Bogiem i między sobą.

Zwiastowanie tej tajemnicy zbawienia Chrystus powierzył swemu Kościołowi. «Została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię» (Ef 3, 5-6). Wezwanie, jakie prorok Izajasz kieruje do miasta świętego Jeruzalem, można odnieść do Kościoła: «Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą» (Iz 60, 1-2). I jest tak, jak mówi Prorok: świat ze wszystkimi swymi zasobami nie jest w stanie dać ludzkości światła, aby ukierunkować jej drogę. Zauważamy to również w naszych czasach: wydaje się, jakby cywilizacja zachodnia zgubiła kierunek — płynie «na oko». Ale Kościół, dzięki Słowu Bożemu, przenika spojrzeniem te mroki. Nie posiada rozwiązań technicznych, ale ma wzrok skierowany na cel i proponuje światło Ewangelii wszystkim ludziom dobrej woli, niezależnie od narodu i kultury.

To jest również misją przedstawicieli papieskich w państwach i organizacjach międzynarodowych. Właśnie dziś rano, jak już wspomniałem, z radością udzieliłem sakry biskupiej dwóm nowym nuncjuszom apostolskim. Powierzmy Maryi Pannie ich posługę i dzieło ewangelizacji całego Kościoła.

(Na zakończenie rozważania Benedykt XVI zapowiedział Zwyczajny Konsystorz Publiczny i ogłosił listę nowych kardynałów.)

Boże Narodzenie w Kościołach Wschodnich

Drodzy bracia i siostry! Z przyjemnością kieruję najserdeczniejsze życzenia do Kościołów Wschodnich, które zgodnie z kalendarzem juliańskim, jutro będą obchodzić święta Bożego Narodzenia. Niech każdą rodzinę i każdą wspólnotę napełnia światło i pokój Chrystusa Zbawiciela!

Dzień Misyjny Dzieci

Przypominam ponadto, że uroczystość Objawienia Pańskiego jest także Dniem Misyjnym Dzieci, zorganizowanym z inicjatywy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Dzieci z całego świata, zorganizowane w grupach, kształtują w sobie wrażliwość misyjną i wspierają liczne inicjatywy solidarności względem swoich rówieśników. Drogie dzieci, chłopcy i dziewczęta! Niech wasze serce będzie otwarte na świat, tak jak serce Jezusa, bądźcie także uwrażliwieni na tych, którzy żyją obok was, zawsze gotowi im pomóc.

po polsku:

Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie uczestników Orszaków Trzech Króli, które dzisiaj przemierzają polskie miasta. Są one symbolem pokoleń ludzi, którzy śladem Mędrców ze Wschodu idą do Betlejem w poszukiwaniu Boga. Niech ta inscenizacja przybliży wszystkich do Chrystusa, który nam się objawił i żyje w swoim Kościele. Waszym modlitwom polecam wyświęconego dziś nowego arcybiskupa nuncjusza, waszego rodaka, i z serca wam błogosławię.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zbawienie Boże Narodzenie ewangelizacja Objawienie Pańskie Epifania światłość świata

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W