"Tak", które przybliżyło niebo ziemi

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8.12.2011

Drodzy bracia i siostry!

Kościół uroczyście obchodzi dzisiaj Niepokalane Poczęcie Maryi. Jak ogłosił bł. Pius IX w liście apostolskim Ineffabilis Deus z 1854 r., Ona «za szczególniejszą łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa Zbawiciela rodzaju ludzkiego zachowana była wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej winy». Ta prawda wiary jest zawarta w słowach pozdrowienia, które skierował do Niej archanioł Gabriel: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą» (Łk 1, 28). Wyrażenie «łaski pełna» oznacza wspaniałe dzieło miłości Boga, który zechciał przywrócić nam utracone z powodu grzechu życie i wolność, za pośrednictwem swego Jednorodzonego Syna wcielonego, który umarł i zmartwychwstał. Dlatego od II w. na Wschodzie i Zachodzie Kościół prosi o wstawiennictwo i czci Dziewicę, która poprzez swoje «tak» przybliżyła niebo ziemi, stając się «rodzicielką Boga i karmicielką naszego życia»,jak się wyraził w starożytnym kantyku św. Roman Pieśniarz (Canticum XXV in B. Mariae Virginis, in: J. B. Pitra, Analecta Sacra t. I, Paris 1876, 198). W VII w. św. Sofroniusz Jerozolimski wychwala wielkość Maryi, ponieważ w Niej zamieszkał Duch Święty, i mówi: «Ty przewyższasz wszelkie dary, jakimi wspaniałość Boga kiedykolwiek obdarzyła jakąkolwiek osobę ludzką. Bardziej niż ktokolwiek jesteś bogata posiadaniem Boga, który w Tobie zamieszkał» (Oratio II, 25, in: SS. Deiparae Annuntiationem: PG 87, 3, 3248 AB). A św. Beda Czcigodny wyjaśnia: «Maryja jest błogosławiona między niewiastami, ponieważ wraz z chlubą dziewictwa cieszyła się łaską bycia rodzicielką Syna, który jest Bogiem» (Hom. I, 3: CCL 122, 16).

Także nam jest dana «pełnia łaski», i powinniśmy dbać o to, by jaśniała w naszym życiu, gdyż «Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa — pisze św. Paweł — napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym (...) wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani (...) przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów» (Ef 1, 3-5). To synostwo otrzymujemy w dniu chrztu za pośrednictwem Kościoła. Pisze o tym św. Hildegarda z Bingen: «Kościół jest zatem Dziewicą Matką wszystkich chrześcijan. W tajemniczej mocy Ducha Świętego poczyna ich i rodzi, ofiarowując ich Bogu, tak aby byli też nazwani synami Bożymi» (Scivias, visio III, 12: CCL Continuatio Mediavalis XLIII, 1978, 142). I na koniec wśród tak wielu piewców duchowego piękna Matki Bożej wyróżnia się św. Bernard z Clairvaux, który stwierdza, że modlitwa Zdrowaś Maryjo, łaski pełna jest «miła Bogu, aniołom i ludziom. Ludziom z powodu macierzyństwa, aniołom dzięki dziewictwu, Bogu dzięki pokorze» (Sermo XLVII, De Annuntiatione Dominica: SBO VI, 1, Roma 1970, 266).

Drodzy przyjaciele, zanim zgodnie ze zwyczajem, oddamy hołd dzisiaj po południu Maryi Niepokalanej na placu Hiszpańskim, skierujmy teraz naszą żarliwą modlitwę do Tej, która wstawia się za nami u Boga, aby nam pomogła świętować z wiarą zbliżające się już Narodzenie Pana.

po polsku:

Moją myśl i słowo pozdrowienia kieruję do wszystkich Polaków. «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą» (Łk 1, 28). Oto znane nam słowa anielskiego pozdrowienia, skierowane do Maryi, Bożej Matki. Powtarzamy je chętnie w naszej codziennej modlitwie, przypominamy dzisiaj, rozważając tajemnicę Jej Niepokalanego Poczęcia. Niech Maryja pomoże nam unikać grzechów, być wiernymi woli Bożej, nieść innym miłość, radość i dobro. Wszystkim, którzy pragną naśladować świętość Jej życia, z serca błogosławię.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama