Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Rolnictwo bogactwem niezbędnym na przyszłość

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 14 listopada 2010 r.Drodzy bracia i siostry!

W dzisiejszym drugim czytaniu liturgicznym św.Paweł Apostoł podkreśla wagę pracy dla życia człowieka. Ten aspekt powraca także w «Dniu Dziękczynienia», który we Włoszech jest obchodzony zgodnie z tradycją w drugą niedzielę listopada, jako podziękowanie Bogu za plony na zakończenie sezonu zbiorów. Nawet jeśli w innych częściach świata cykl upraw jest oczywiście różny, dzisiaj, nawiązując do słów św. Pawła, chciałbym podzielić się paroma refleksjami, szczególnie na temat pracy na roli.

Aktualny kryzys ekonomiczny, który był także tematem obrad tzw. G20, musi być potraktowany bardzo poważnie: ma on liczne przyczyny i domaga się głębokiego przemyślenia globalnych modeli rozwoju ekonomicznego (por. Caritas in veritate, 21). Jest to wyraźny symptom, który dołączył się do innych, jeszcze poważniejszych i dobrze już znanych trudności, jak utrzymywanie się dysproporcji między bogatymi i biednymi, skandal głodu, zagrożenie ekologiczne czy problem bezrobocia, który również stał się problemem globalnym. W tym kontekście decydujące może być ponowne dowartościowanie rolnictwa. Proces industrializacji zepchnął bowiem na margines tę dziedzinę, która chociaż sama czerpała korzyści z nowoczesnej wiedzy i techniki, straciła jednak na znaczeniu, co ma swoje konsekwencje także na płaszczyźnie kulturowej. Nadszedł czas, jak sądzę, aby powrócić do rolnictwa i na nowo je docenić, nie w sensie nostalgicznym, lecz jako bogactwo niezbędne na przyszłość.

W obecnej sytuacji ekonomicznej istnieje pokusa dla krajów o dynamicznym rozwoju gospodarczym zawierania korzystnych sojuszy, które jednak mogą okazać się tragiczne dla krajów uboższych, utrwalając skrajną biedę całych rzesz ludzi oraz ogołacając z zasobów naturalnych Ziemię, którą Bóg Stwórca powierzył człowiekowi — jak mówi Księga Rodzaju — aby ją uprawiał i strzegł (por. 2, 15). Ponadto, pomimo kryzysu, w krajach od dawna uprzemysłowionych nadal propaguje się nastawiony na nieograniczoną konsumpcję styl życia, przynoszący szkody środowisku naturalnemu i ubogim. Trzeba zatem wspólnie wypracowywać nową równowagę między rolnictwem, przemysłem i usługami, by rozwój był zrównoważony, i by nikomu nie zabrakło chleba i pracy, a powietrze, woda i inne zasoby naturalne były chronione jako dobra powszechne (por. Caritas in veritate, 27). Konieczne jest zatem kultywowanie i szerzenie jasnej świadomości etycznej, zdolnej mierzyć się z najbardziej złożonymi wyzwaniami naszych czasów. Wszyscy muszą uczyć się mądrego i odpowiedzialnego korzystania z dóbr, należy promować osobistą odpowiedzialność wraz ze społecznym wymiarem rolnictwa, bazującego na odwiecznych wartościach, takich jak gościnność, solidarność, dzielenie trudu pracy. Wielu młodych ludzi już wybrało tę drogę. Jednym ze znaków czasu jest powrót wielu wykształconych ludzi do pracy w gospodarstwach rolnych. Odpowiadają oni w ten sposób nie tylko na osobiste czy rodzinne potrzeby, ale także dają wyraz konkretnej trosce o dobro wspólne.

Prośmy Maryję Dziewicę, aby te refleksje uwrażliwiły wspólnotę międzynarodową, i dziękujmy Bogu za owoce ziemi i pracę rąk ludzkich.

Epidemia cholery na Haiti

Drodzy przyjaciele!

W tej chwili pragnę ponowić wyrazy mojej bliskości z drogim narodem Haiti, który w konsekwencji styczniowego straszliwego trzęsienia ziemi doświadcza teraz poważnej epidemii cholery. Dodaję ducha wszystkim, którzy spieszą z pomocą w tym nowym zagrożeniu, i zapewniając o szczególnej pamięci modlitewnej, apeluję do wspólnoty międzynarodowej o hojną pomoc dla tej ludności.

Zapowiedź rozpoczęcia Adwentu

W przyszłą sobotę, 27 listopada, w Bazylice św.Piotra będę przewodniczył pierwszym Nieszporom pierwszej niedzieli Adwentu oraz czuwaniu modlitewnemu w intencji poczętego życia. Jest to inicjatywa podjęta wspólnie z Kościołami partykularnymi całego świata, zachęcam zatem, by włączyły się w nią parafie, wspólnoty zakonne, stowarzyszenia i ruchy kościelne. Czas przygotowania do Bożego Narodzenia jest sposobną chwilą, by wzywać Bożej opieki nad każdą istotą ludzką powołaną do istnienia i by dziękować Bogu za dar życia, otrzymany od naszych rodziców.

po polsku:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Wiem, że z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie Kościół w Polsce modli się dzisiaj za wszystkich braci i siostry, którzy znoszą cierpienia z powodu wierności Ewangelii. Wy, którzy w przeszłości cierpieliście za wierność Chrystusowi i Kościołowi, jesteście szczególnie wrażliwi wobec tych, którzy dzisiaj są poddawani podobnej próbie. Módlmy się do Boga o wolność głoszenia w świecie ewangelicznego orędzia.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ekologia rolnictwo dobro wspólne uprzemysłowienie konsumpcjonizm dożynki zasoby naturalne kryzys ekonomiczny gospodarstwo rolne industrializacja G20
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W