reklama

Sługa Boży Jan Paweł II

Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 16.10.2005

Dziś mija dokładnie dwadzieścia siedem lat od dnia, w którym Pan powołał kard. Karola Wojtyłę, arcybiskupa Krakowa, na następcę Jana Pawła I, zmarłego niewiele ponad miesiąc po wyborze na papieża. Rozpoczął się wówczas pontyfikat Jana Pawła II, jeden z najdłuższych pontyfikatów w dziejach Kościoła, w czasie którego Papieża «przybyłego z dalekiego kraju» uznali za autorytet moralny także liczni niechrześcijanie i niewierzący, o czym świadczyło wzruszające przywiązanie okazywane mu w chorobie oraz szczery smutek po jego śmierci. Do jego grobu w Grotach Watykańskich nadal nieprzerwanie pielgrzymują niezliczeni wierni, co również jest wymownym znakiem, jak bardzo zapadł w serca ludzi umiłowany Jan Paweł II, przede wszystkim dzięki swemu świadectwu miłości i oddania w cierpieniu. Mogliśmy w nim podziwiać moc wiary i modlitwy oraz całkowite zawierzenie Najświętszej Maryi, która nigdy go nie opuszczała i otaczała swą opieką, szczególnie w najtrudniejszych i najbardziej dramatycznych chwilach życia.

Moglibyśmy powiedzieć o Janie Pawle II, że był Papieżem całkowicie oddanym Jezusowi za pośrednictwem Maryi, co dobrze uwidoczniały słowa: «Totus Tuus». Został wybrany w samym środku miesiąca różańcowego, a koronka, którą często trzymał w ręku, stała się jednym z symboli jego pontyfikatu, nad którym Niepokalana Dziewica czuwała z matczyną troską. Za pośrednictwem radia i telewizji wierni na całym świecie wiele razy mogli jednoczyć się z nim w tej modlitwie maryjnej i dzięki jego przykładowi oraz nauczaniu odkrywać jej autentyczny, kontemplacyjny i chrystologiczny sens (por. List apostolski Rosarium Virginis Mariae, 9-17). W istocie, różaniec nie jest przeciwieństwem medytacji słowa Bożego ani modlitwy liturgicznej; co więcej, stanowi naturalne i doskonałe dopełnienie celebracji eucharystycznej, w szczególności jako przygotowanie i dziękczynienie. Chrystusa, którego spotykamy w Ewangelii i w Sakramencie, kontemplujemy wraz z Maryją w różnych momentach Jego życia dzięki tajemnicom radosnym, światła, bolesnym i chwalebnym. W szkole Matki uczymy się zatem upodabniać do Jej boskiego Syna i głosić Go własnym życiem. Jeżeli Eucharystia jest dla chrześcijanina najważniejszym momentem dnia, różaniec w szczególny sposób pomaga trwać w jedności z Chrystusem i uczy żyć, wpatrując się w Niego sercem — aby promieniować na wszystkich i wszystko Jego miłosierną miłością.

Kontemplacyjny i misyjny — taki był umiłowany Papież Jan Paweł II dzięki ścisłej więzi z Bogiem, umacnianej każdego dnia Eucharystią i długotrwałą modlitwą. W tej godzinie modlitwy «Anioł Pański», którą tak bardzo umiłował, jest miłą powinnością wspominać go w tę rocznicę, raz jeszcze dziękując Bogu za to, że dał Kościołowi i światu tak godnego następcę apostoła Piotra. Niech Maryja Dziewica pomoże nam zachować niczym skarb jego cenne dziedzictwo.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama