Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

«Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 18 grudnia 2011Drodzy bracia i siostry!

Liturgia czwartej i ostatniej niedzieli Adwentu tego roku przedstawia nam opowieść o zwiastowaniu anielskim Maryi. Gdy kontemplujemy wspaniały wizerunek Maryi Panny w chwili, gdy otrzymuje Ona boskie przesłanie i na nie odpowiada, zostajemy wewnętrznie oświeceni przez światło prawdy, które jako wciąż nowe promieniuje z tej tajemnicy. Pragnąłbym zatrzymać się przez chwilę w szczególności na znaczeniu dziewictwa Maryi, faktu, że poczęła Ona Jezusa, pozostając dziewicą.

W tle wydarzenia z Nazaretu jest proroctwo Izajasza. «Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel» (Iz 7, 14). Ta prastara obietnica spełniła się niezwykle obficie we wcieleniu Syna Bożego, bowiem Maryja Panna nie tylko poczęła, ale stało się to za sprawą Ducha Świętego, to znaczy samego Boga. Istota ludzka, która zaczyna żyć w Jej łonie, otrzymuje ciało z Maryi, ale Jej istnienie pochodzi całkowicie od Boga. Jest w pełni człowiekiem, uczynionym z ziemi — by posłużyć się symbolem biblijnym — ale przychodzi z wysoka, z nieba. To, że Maryja poczyna, pozostając dziewicą, jest zatem istotne dla poznania Jezusa i dla naszej wiary, świadczy bowiem o tym, że inicjatywa wyszła od Boga, i przede wszystkim objawia, kim jest poczęty. Jak mówi Ewangelia: «Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym» (Łk 1, 35). W tym sensie dziewictwo Maryi i boskość Jezusa są dla siebie wzajemną rękojmią.

Dlatego tak ważne jest to jedyne pytanie, które Maryja, «bardzo zmieszana», kieruje do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» (Łk 1, 34). W swojej prostocie Maryja jest niezwykle mądra: nie wątpi w moc Boga, ale pragnie lepiej zrozumieć Jego wolę, aby całkowicie się jej podporządkować. Choć tajemnica ta jest niepojęta dla Maryi, w sposób doskonały odgrywa rolę wyznaczoną Jej w centrum tej tajemnicy. Serce i umysł Maryi są w pełni pokorne, i właśnie ze względu na Jej szczególną pokorę Bóg oczekuje «tak» od tej dziewczyny, aby spełnić swój plan. Szanuje Jej godność i wolność. «Tak» Maryi dotyczy zarazem macierzyństwa i dziewictwa, i wyraża pragnienie, aby wszystko w Niej zmierzało do chwały Boga i aby Syn, który się z Niej narodzi, mógł być całkowicie darem łaski.

Drodzy przyjaciele, dziewictwo Maryi jest jedyne i niepowtarzalne, ale jego znaczenie duchowe dotyczy każdego chrześcijanina. Jest ono w istocie związane z wiarą: ten bowiem, kto głęboko ufa w miłość Boga, przyjmuje w sobie Jezusa, Jego boskie życie, przez działanie Ducha Świętego. Tym jest tajemnica Bożego Narodzenia! Życzę wam wszystkim, abyście przeżyli je z wewnętrzną radością.

O beatyfikacji 23 męczenników w Madrycie

Drodzy bracia i siostry! Wczoraj w Madrycie zostało ogłoszonych błogosławionymi dwudziestu dwóch misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i jedna osoba świecka. Zostali zabici w 1936 r., tylko dlatego, że byli gorliwymi świadkami Ewangelii. Radość płynąca z ich beatyfikacji łączy się z nadzieją, że ich ofiara przyniesie jeszcze wiele owoców nawrócenia i pojednania.

Modlitwa za ofiary powodzi na Filipinach

Zapewniam o mojej bliskości ludność południowych Filipin, która ucierpiała z powodu gwałtownej burzy. Modlę się za ofiary, którymi są w większości dzieci, za pozbawionych dachu nad głową i za wielu zaginionych.

po polsku:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. W ostatnią niedzielę Adwentu liturgia prowadzi nas do Nazaretu, do domu Tej, którą Bóg wybrał i napełnił łaską, aby wydała na świat Jego Syna. Uczmy się od Maryi ufnej modlitwy i oddania, abyśmy odczytywali wolę Bożą i byli zawsze gotowi ją wypełniać. Przez ręce Dziewicy Matki niech dobry Bóg obficie wam błogosławi.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokora Adwent Maryja mądrość Emmanuel fiat Zwiastowanie Pańskie dziewictwo Maryi zwiastowanie anielskie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W