Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Benedykt XVI

Pierwsza komunia św. dzieci jest świętem wiary

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 22 kwietnia 2012Drodzy bracia i siostry!

Dziś, w trzecią Niedzielę Wielkanocną spotykamy — w Ewangelii Łukaszowej — zmartwychwstałego Jezusa, który staje pośród uczniów (por. Łk 24, 36); pełni niedowierzania i obaw myśleli oni, że ujrzeli ducha (por. Łk 24, 37). Romano Guardini tak o tym napisał: «Pan jest odmieniony. Nie żyje już tak, jak przedtem. Jego istnienia (...) nie da się zrozumieć. A jednak jest istnieniem cielesnym (...), obejmuje całe Jego życie, wszystko, co przeżył; Jego mękę i śmierć. Wszystko jest rzeczywistością. Wprawdzie przemienioną, a jednak zawsze namacalną» (Il Signore. Meditazioni sulla persona e la vita di N. S. Gesu Cristo [Bóg nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie]; Mediolan 1949, 433). Jako że zmartwychwstanie nie usuwa znaków ukrzyżowania, Jezus pokazuje apostołom ręce i nogi. I aby ich przekonać, prosi nawet o coś do jedzenia. Tak więc uczniowie «podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich» (Łk 24, 42-43). Św. Grzegorz Wielki pisze, że «pieczona na ogniu ryba nie oznacza niczego innego jak mękę Jezusa, Pośrednika między Bogiem a ludźmi. On bowiem raczył ukryć się w wodach rodzaju ludzkiego, zgodził się być pochwyconym w sidła naszej śmierci i został jakby wystawiony na ogień cierpienia doznanego w czasie męki» (Hom. in Evang. XXIV, 5: CCL 141, Turnhout 1999, 201).

Dzięki tym bardzo realistycznym znakom uczniowie przezwyciężają początkowe wątpliwości i otwierają się na dar wiary; ta wiara pozwala im zrozumieć, co napisano o Chrystusie «w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach» (Łk 24, 44). Czytamy tam mianowicie, że Jezus «oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: 'Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom (....) Wy jesteście świadkami tego'» (Łk 24, 45-48). Zbawiciel zapewnia nas, że jest rzeczywiście obecny wśród nas przez Słowo i Eucharystię. A zatem, tak jak uczniowie z Emaus rozpoznali Jezusa przy łamaniu chleba (por. Łk 24, 35), również my spotykamy Pana, gdy sprawujemy Eucharystię. W związku z tym św. Tomasz z Akwinu wyjaśnia, że «konieczne jest uznanie, zgodnie z wiarą katolicką, że cały Chrystus jest obecny w tym sakramencie (...), dlatego że nigdy boskość nie opuściła ciała, które przyjęła» (S. Th. III q. 76, a. 1).

Drodzy przyjaciele, w okresie wielkanocnym Kościół zwykle udziela dzieciom pierwszej komunii św. Zachęcam zatem duszpasterzy, rodziców i katechetów, aby dobrze przygotowali to święto wiary, z wielką żarliwością, ale także z prostotą. «Ten dzień pozostaje słusznie na zawsze w pamięci jako pierwszy moment, w którym (...) rozpoznało się wagę osobistego spotkania z Jezusem» (Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 19). Niech Matka Boża pomaga nam uważnie słuchać Słowa Pana i godnie uczestniczyć w Ofierze Eucharystycznej, abyśmy stawali się świadkami nowej ludzkości.

Beatyfikacja s. Marii Agnieszki Teresy
od Najświętszego Sakramentu

Drodzy bracia i siostry!

Miło mi przypomnieć, że wczoraj w Meksyku została ogłoszona błogosławioną Maria Agnieszka Teresa od Najświętszego Sakramentu, założycielka Zgromadzenia Sióstr Klarysek Misjonarek Najświętszego Sakramentu. Bogu składajmy dzięki za tę przykładną córkę meksykańskiej ziemi, którą niedawno z radością odwiedziłem i którą zawsze noszę w sercu.

Dzień Katolickiego Uniwersytetu
Najświętszego Serca

Dzisiaj we Włoszech obchodzony jest Dzień Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca, którego temat w tym roku brzmi: «Przyszłość kraju w sercu młodzieży». Ważne jest, by kształcenie młodzieży obejmowało także wartości oprócz wiedzy naukowej i technicznej. W tym celu o. Gemelli założył Uniwersytet Katolicki, któremu życzę, aby rozwijał się zgodnie z duchem czasów, ale także zawsze pozostawał wierny swoim początkom.

po polsku:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Jednoczę się w duchu z uczestnikami pielgrzymki archidiecezji krakowskiej do Ziemi Świętej. Dziękuję im za modlitwy, jakie zanoszą w intencji mojej i całego Kościoła. Drodzy bracia i siostry, w każdym dniu naszego życia wędrujmy za Chrystusem z wiarą, nadzieją i miłością. Doświadczenie Jego obecności niech nas uświęca i napełnia pokojem. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zmartwychwstanie Eucharystia wiara pierwsza komunia Jezus Chrystus pośrednik Maria Agnieszka Teresa

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W