Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Benedykt XVI

Miłość bliźniego należy do naszej kultury

«Anioł Pański» 23 listopada 2008


Drodzy bracia i siostry!

Dziś, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na podstawie Ewangelii wiemy, że Jezus nie chciał, by uważano Go za króla w sensie politycznym, czyli w znaczeniu «władcy narodów» (por. Mt 20, 24). Podczas męki natomiast przypisał sobie szczególny tytuł królewski, kiedy na wyraźne pytanie Piłata: «Jesteś królem?», odpowiedział: «Tak, jestem królem» (J 18, 37); a chwilę wcześniej powiedział: «Królestwo moje nie jest z tego świata» (J 18, 36). Królewskość Chrystusa jest bowiem objawieniem i urzeczywistnieniem królewskości Boga Ojca, który rządzi wszystkim z miłością i sprawiedliwie. Ojciec powierzył Synowi misję, aby dał ludziom życie wieczne poprzez umiłowanie ich aż po najwyższą ofiarę, a jednocześnie dał Mu władzę sądzenia ich, bo stał się Synem Człowieczym, we wszystkim do nas podobnym (por. J 5, 21--22.26-27).

Dzisiejsza Ewangelia uwydatnia właśnie powszechną królewskość Chrystusa sędziego w pięknej przypowieści o sądzie ostatecznym, która u św. Mateusza znajduje się tuż przed opowiadaniem o męce (25, 31-46). Obrazy są proste, język potoczny, ale przesłanie ma niezwykłą wagę: jest nim prawda o naszym ostatecznym przeznaczeniu i o kryterium, według którego będziemy sądzeni. «Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie» (Mt 25, 35) i tak dalej. Któż nie zna tych słów? One należą do naszej kultury. Ukształtowały historię narodów należących do kręgu kultury chrześcijańskiej: hierarchię wartości, instytucje, różnego typu dzieła charytatywne i społeczne. Istotnie królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, ale pozwala się wyrazić wszelkiemu dobru, które dzięki Bogu jest w człowieku i w dziejach. Jeśli praktykujemy miłość bliźniego, postępujemy w duchu przesłania Ewangelii, uznajemy panowanie Boga, i Jego miłość urzeczywistnia się pośród nas. Jeśli natomiast każdy myśli tylko o swoich korzyściach, świat nieuchronnie chyli się ku upadkowi.

Drodzy przyjaciele, Królestwo Boże to nie sprawa honorów i pozorów, ale — jak pisze św. Paweł — to «sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym» (Rz 14, 17). Panu leży na sercu nasze dobro, a zatem pragnie, by każdy człowiek miał życie, a zwłaszcza, by Jego dzieci «najmniejsze» mogły brać udział w uczcie, którą przygotował dla wszystkich. Dlatego nie wie, co począć z obłudą tych, którzy mówią «Panie, Panie», a potem nie przestrzegają Jego przykazań (por. Mt 7, 21). W swoim wiecznym Królestwie Bóg przyjmuje tych, którzy codziennie starają się stosować w praktyce Jego słowa. Dlatego Najświętsza Maryja Panna, najpokorniejsza ze wszystkich stworzeń, jest w Jego oczach największa i zasiada jako Królowa po prawicy Chrystusa Króla.

Beatyfikacje w Japonii i na Kubie

Jutro w Japonii w mieście Nagasaki odbędzie się beatyfikacja 188 japońskich męczenników, mężczyzn i kobiet, zabitych w pierwszej połowie XVI w. W tym tak bardzo znaczącym momencie zapewniam o mojej duchowej bliskości wspólnotę katolicką i cały Kraj Wschodzącego Słońca. W najbliższą sobotę z kolei na Kubie zostanie ogłoszony błogosławionym brat José Olallo Valdés z Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego. Jego niebieskiemu wstawiennictwu zawierzam naród kubański, a szczególnie chorych i pracowników służby zdrowia.

Rocznica Wielkiego Głodu na Ukrainie

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów ukraińskich. Drodzy bracia i siostry, w tych dniach przypada 75. rocznica Wielkiego Głodu, który w latach 1932--1933 był przyczyną śmierci milionów osób na Ukrainie i w innych regionach Związku Radzieckiego w okresie panowania reżymu komunistycznego. Wyrażając żywą nadzieję, że żaden system polityczny nie będzie mógł nigdy więcej w imię jakiejkolwiek ideologii odmówić osobie praw ludzkich, wolności i godności, zapewniam o modlitwie za wszystkie niewinne ofiary tej ogromnej tragedii i proszę Najświętszą Matkę Boga, by z Jej pomocą kraje szły drogami pojednania, budowały teraźniejszość i przyszłość we wzajemnym szacunku, a także szczerze dążyły do pokoju. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

po polsku:

Z radością pozdrawiam Polaków. «Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam». Te słowa słychać dzisiaj w świecie ze szczególną mocą. Przypomina je każdego dnia dobrze wam znany sygnał Radia Watykańskiego. Jutro Sekcja Polska tego Radia obchodzi 70 lat działalności. Dziękuję jej redaktorom za ofiarną pracę. Im i wam wszystkim serdecznie błogosławię.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Sąd Ostateczny miłość bliźniego król Królestwo Boże królestwo Chrystus Król uczynki miłosierdzia Wielki Głód byłem głodny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W