Chrześcijański sens "carpe diem"

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 27.01.2013

Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiejsza liturgia przedstawia nam połączone ze sobą dwa odrębne fragmenty Ewangelii św. Łukasza. Pierwszy (1, 1-4) to prolog — słowa skierowane do niejakiego «Teofila»; ponieważ imię to w języku greckim znaczy «przyjaciel Boga», możemy w nim widzieć każdego człowieka wierzącego, który otwiera się na Boga i chce poznać Ewangelię. Drugi fragment natomiast (4, 14-21) przedstawia nam Jezusa, który «mocą Ducha» udał się w szabat do synagogi w Nazarecie. Pan, jako zachowujący przepisy Prawa, nie odstępuje od tygodniowego rytmu liturgicznego i dołącza do zgromadzenia swoich rodaków, by modlić się i słuchać Pisma Świętego. Obrzęd przewidywał odczytanie tekstu Tory lub Proroków, po czym następował komentarz. Tego dnia Jezus powstał, aby czytać, i znalazł fragment z proroka Izajasza, który tak się rozpoczyna: «Duch Pana Boga nade mną, / bo Pan mnie namaścił. / Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim» (61, 1-2). Orygenes tak to komentuje: «Nieprzypadkowo rozwinął tę księgę i znalazł lekcję, która zawierała proroctwo o Nim: stało się to za sprawą Bożej Opatrzności» (Homilie o Ewangelii św. Łukasza, 32, 3; tłum. Stanisław Kalinkowski, Pisma starochrześcijańskich pisarzy, Warszawa 1986). Rzeczywiście Jezus po odczytaniu, w pełnej skupienia ciszy, powiedział: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli» (Łk 4, 21). Św. Cyryl Aleksandryjski mówi, że «dziś», znajdujące się pomiędzy pierwszym a ostatnim przyjściem Chrystusa, jest związane ze zdolnością człowieka wierzącego do słuchania i nawrócenia się (por. PG 69, 1241). Ale w jeszcze bardziej radykalnym sensie to sam Jezus jest «dziś» zbawienia w dziejach, ponieważ prowadzi do realizacji pełni odkupienia. Słowo «dzisiaj», bardzo drogie św. Łukaszowi (por. 19, 9; 23, 43), odsyła nas do tytułu chrystologicznego, który często występuje u tego Ewangelisty, a mianowicie «zbawiciel» (soter). Już w opowiadaniach o dzieciństwie Jezusa występuje on w słowach anioła do pasterzy: «Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan» (Łk 2, 11).

Drodzy przyjaciele, ten fragment «dzisiaj» przemawia także do nas. Przede wszystkim każe nam zastanowić się nad tym, jak przeżywamy niedzielę — dzień poświęcony odpoczynkowi i rodzinie, ale nade wszystko dzień, który należy poświęcić Panu, uczestnicząc w Eucharystii, podczas której karmimy się Ciałem i Krwią Chrystusa, i Jego Słowem życia. Po drugie, w naszych czasach, pełnych rozproszenia i nieuwagi, Ewangelia ta zachęca nas do postawienia sobie pytanie, czy potrafimy słuchać. Zanim będziemy mogli mówić o Bogu i z Bogiem, trzeba Go wysłuchać, a liturgia Kościoła jest «szkołą» tego słuchania Pana, który do nas mówi. Na koniec tekst mówi nam, że każda chwila może stać się «dziś», sprzyjającym naszemu nawróceniu. Każdy dzień (kathemeran) może stać się zbawczym dziś, ponieważ zbawienie jest historią, która trwa dla Kościoła i każdego ucznia Chrystusa. Taki jest chrześcijański sens carpe diem: żyj chwilą, w której Bóg cię wzywa, by dać ci zbawienie!

Niech naszym wzorem i przewodniczką będzie zawsze Maryja Panna, abyśmy umieli rozpoznawać i przyjmować każdego dnia naszego życia obecność Boga, Zbawiciela naszego i całej ludzkości.

Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu

Dzisiaj obchodzony jest Dzień Pamięci o ofiarach nazistowskiego Holokaustu. Pamięć o tej straszliwej tragedii, która tak ciężko dotknęła przede wszystkim naród żydowski, musi stanowić dla wszystkich nieustanne ostrzeżenie, by nie powtórzyły się okropne wydarzenia z przeszłości, aby zostały przezwyciężone wszelkie formy nienawiści i rasizmu i były umacniane szacunek i godność osoby ludzkiej.

Światowy Dzień Chorych na Trąd

Drodzy Bracia i Siostry, dzisiaj obchodzony jest 60. Światowy Dzień Chorych na Trąd. Zapewniam o mojej miłości osoby, które cierpią z powodu tej choroby, i dodaję otuchy naukowcom, służbie zdrowia i wolontariuszom, szczególnie tym, którzy są członkami organizacji katolickich i Stowarzyszenia Przyjaciół Raoula Follerau. Proszę o duchowe wsparcie dla wszystkich św. Damiana de Veustera i św. Mariannę Cope, którzy poświęcili swe życie chorym na trąd.

Dzień modlitwy o pokój w Ziemi Świętej

W dzisiejszą niedzielę przypada także specjalny Dzień modlitwy o pokój w Ziemi Świętej. Dziękuję wszystkim, którzy szerzą tę inicjatywę w wielu stronach świata, i pozdrawiam szczególnie tych, którzy są tutaj obecni.

po polsku:

Pozdrawiam Polaków. Dziś jednoczę się z Kościołem w Polsce w modlitwie dziękczynienia za życie i posługę zmarłego kardynała prymasa Józefa Glempa. Niech Pan wynagrodzi jego pasterski trud w swojej chwale! Wszystkim z serca błogosławię.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama