Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Podróż apostolska Benedykta XVI do Niemiec 22-25.09.2011
Benedykt XVI

Maryja jest błogosławiona, ponieważ uwierzyła

Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański». 25 września 2011 — Fryburg

Na zakończenie Mszy św. na fryburskim lotnisku sportowym Papież wygłosił rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański».

Drodzy bracia i siostry!

Zakończmy tę uroczystą Mszę św. wspólną modlitwą Anioł Pański. Przypomina nam ona wciąż na nowo o historycznym początku naszego zbawienia. Archanioł Gabriel przedstawia Najświętszej Maryi Pannie Boży plan zbawienia, zgodnie z którym ma Ona zostać Matką Odkupiciela. Maryja jest poruszona. Ale Anioł Pański kieruje do Niej słowa otuchy: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga». Tak więc Maryja może powiedzieć swoje wielkie «tak». Owo «tak», zgoda na to, aby być służebnicą Pana, jest ufnym zaakceptowaniem planu Boga i naszego zbawienia. Wypowiada też Ona ostatecznie «tak» wobec nas wszystkich, którzy zostaliśmy Jej powierzeni pod krzyżem jako dzieci (por. J 19, 27). Nigdy nie odstępuje od tej obietnicy. Właśnie dlatego mówi się, że Ona jest szczęśliwa, wręcz błogosławiona, ponieważ uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana (por. Łk 1, 45). Modląc się teraz tym pozdrowieniem anielskim, możemy włączyć się w owo «tak» Maryi i ufnie przyjąć piękno Bożego planu i opatrzności, jakie Pan w swojej łaskawości przewidział dla nas. Wówczas także w naszym życiu miłość Boga stanie się — że tak powiem — ciałem, będzie coraz bardziej nabierać kształtów. Pośród wszelkich trosk nie musimy się lękać. Bóg jest dobry. Jednocześnie możemy odczuwać, że wspiera nas wspólnota wielu wiernych, którzy teraz, w tej godzinie modlą się wraz z nami na całym świecie za pośrednictwem radia i telewizji, odmawiając modlitwę Anioł Pański.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja wiara Niemcy Fryburg fiat opatrzność Boża podróż Benedykta XVI do Niemiec

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W