Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Źródło: Przewodnik Katolicki

Benedykt XVI

Świętujmy dzień PańskiO znaczeniu niedzieli oraz kultu Miłosierdzia Bożego, ustanowionego przez Jana Pawła II, mówił Benedykt XVI podczas modlitwy Regina Caeli w Watykanie. Przemawiając do Polaków, Papież pozdrowił pielgrzymów zgromadzonych w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Ponad głowami zgromadzonych na Placu św. Piotra wyróżniał się pokaźnych rozmiarów obraz Jezusa Miłosiernego.

Oto tekst papieskiego przemówienia.Drodzy bracia i siostry!

Dzisiejsza Ewangelia św. Jana opowiada, że Zmartwychwstały Jezus ukazał się uczniom zamkniętym w Wieczerniku wieczorem „pierwszego dnia tygodnia" (J 20, 19), i że ukazał się im ponownie w tym samym miejscu po ośmiu dniach (J 20, 26). Od początku zatem wspólnota chrześcijańska żyła tygodniowym rytmem, wyznaczanym przez spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. Podkreśla to również Konstytucja Soboru Watykańskiego II o Liturgii świętej, która stwierdza: „Zgodnie z tradycją apostolską, która wywodzi się od samego dnia Zmartwychwstania Chrystusa, misterium paschalne Kościół obchodzi co osiem dni, w dniu, który słusznie nazywany jest dniem Pańskim albo niedzielą" („Sacrosanctum Concilium", 106).

Ewangelista przypomina również, że w obu przypadkach Pan Jezus ukazał uczniom ślady ukrzyżowania, doskonale widoczne i namacalne na Jego chwalebnym ciele (por. J 20, 20.27). Te święte rany, na rękach,

nogach i na boku, są niewyczerpanym źródłem wiary, nadziei i miłości, z którego może czerpać każdy, a szczególnie dusze spragnione Bożego Miłosierdzia. Biorąc to pod uwagę, Sługa Boży Jan Paweł II, doceniając duchowe doświadczenie skromnej zakonnicy świętej Faustyny Kowalskiej, postanowił, aby niedziela po Wielkanocy była w szczególny sposób dedykowana Bożemu Miłosierdziu; Opatrzność zaś zrządziła, że zmarł on właśnie w wigilię tego dnia. Tajemnica miłosiernej miłości Boga była w centrum pontyfikatu mego czcigodnego Poprzednika. Pamiętamy w szczególności o encyklice „Dives in misericordia" z 1980 roku oraz o poświęceniu nowego sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie w 2002 roku. Słowa, które wypowiedział on przy tej okazji, były syntezą jego nauczania, gdyż podkreślił, że kult Bożego Miłosierdzia nie jest jakąś drugorzędną pobożnością, ale integralnym wymiarem wiary i modlitwy chrześcijanina.

Maryja Najświętsza, Matka Kościoła, do której zwracamy się teraz w Regina Caeli, niechaj wyjedna wszystkim chrześcijanom, aby w pełni przeżywali niedzielę jako „cotygodniową Paschę", kosztując piękna spotkania ze Zmartwychwstałym Panem i czerpiąc ze źródła Jego miłosiernej miłości, aby być apostołami Jego pokoju.

Po modlitwie Regina Caeli:

(po włosku)

Serdeczne myśli kieruję teraz ku naszym braciom z Kościołów Wschodu, które obchodzą dzisiaj Wielkanoc. Niechaj Zmartwychwstały Pan przyniesie wszystkim dar swego światła i swego pokoju. Christos anesti! Christos waskries!

W radosnej atmosferze tego dnia nie mogę jednak nie wspomnieć, że wielu mieszkańców Serbii, Rumunii i Bułgarii cierpi z powodu powodzi, jaka nawiedziła te kraje w ubiegłych dniach. Jestem im bliski w modlitwie i życzę gorąco, ażeby przy wkładzie wszystkich mogli szybko przezwyciężyć te trudne chwile.

(po polsku) Serdecznie pozdrawiam Polaków. Jednoczę się duchowo z pielgrzymami w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach i wypraszam łaskę Bożego Miłosierdzia dla Kościoła i całego świata. Niech Bóg wam błogosławi.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: niedziela świętowanie dzień pański miłosierdzie Boże Łagiewniki Niedziela Miłosierdzia Bożego Św. Faustyna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W