Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

O sprawiedliwość dla wszystkich

16 VI 2005 — Do nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej16 czerwca w Sali Konsystorza Benedykt XVI przyjął pierwszego ambasadora Azerbejdżanu przy Stolicy Apostolskiej oraz sześciu nowych ambasadorów: Gwinei, Malty, Nowej Zelandii, Ruandy, Szwajcarii i Zimbabwe. Złożyli oni listy uwierzytelniające swoich rządów, a Papież wręczył każdemu z nich osobne przesłanie, następnie wygłosił przemówienie, w którym zachęcił m.in. wszystkie kraje do coraz większej solidarności z ubogimi. «Nasze serce — powiedział Ojciec Święty — nie może zaznać spokoju, dopóki widzimy, że bracia cierpią z powodu braku żywności, pracy, dachu nad głową czy innych podstawowych dóbr».

Ekscelencje!

Cieszę się, że mogę was przyjąć, gdy przybywacie, by złożyć listy uwierzytelniające jako ambasadorzy swoich krajów: Azerbejdżanu, Gwinei, Malty, Nowej Zelandii, Ruandy, Szwajcarii, Zimbabwe. Proszę was, abyście podziękowali szefom waszych państw za uprzejme przesłania i przekazali im pełne szacunku pozdrowienia.

Za waszym pośrednictwem pragnę po bratersku pozdrowić wszystkie narody, które reprezentujecie, wyrazić im najgorętsze i najszczersze życzenia oraz powiedzieć raz jeszcze ludziom żyjącym w każdym z waszych krajów, że jestem z nimi i że modlę się za nich. Zachęcam ich, by przyczyniali się do tworzenia więzów braterskich w rodzinie ludzkiej, wciąż otaczali troską wszystkich, a w szczególności osoby najuboższe i wyłączone ze społeczeństwa. W tym względzie nasz świat stoi w obliczu licznych wyzwań, z którymi musi się uporać, aby człowiek zawsze był ważniejszy od techniki i aby sprawiedliwy los narodów był głównym przedmiotem troski tych, którzy zgodzili się kierować sprawami publicznymi, nie dla własnych korzyści, lecz ze względu na wspólne dobro. Nasze serce nie może zaznać spokoju, dopóki widzimy, że bracia cierpią z powodu braku żywności, pracy, dachu nad głową czy innych podstawowych dóbr.

Aby w sposób konkretny odpowiedzieć na apel, z jakim zwracają się do nas nasi bracia w człowieczeństwie, musimy zmierzyć się z pierwszym wyzwaniem, jakim jest solidarność między pokoleniami, solidarność między państwami i między kontynentami, aby podział bogactw planety między wszystkich ludzi był coraz bardziej sprawiedliwy. Jest to jedno z istotnych zadań, jakie ludzie dobrej woli muszą wypełnić dla dobra ludzkości. Ziemia w istocie zdolna jest wyżywić wszystkich swoich mieszkańców, pod warunkiem że kraje bogate nie zatrzymają dla siebie tego, co należy do wszystkich.

Kościół będzie nieustannie przypominał, że wszyscy ludzie muszą mieć na uwadze braterstwo międzyludzkie, na które składają się konkretne gesty zarówno jednostek, jak i rządów i instytucji międzynarodowych. Ze swej strony Kościół, który od czasów apostolskich dzielenie się uznał za istotny wymiar swego życia, nadal będzie spieszył z pomocą ludności na wszystkich kontynentach, przy wsparciu wspólnot lokalnych i wszystkich ludzi dobrej woli, zwłaszcza w dziedzinach oświaty, ochrony zdrowia i w zakresie zapewnienia podstawowych dóbr. Wiem, że jako dyplomaci jesteście szczególnie uwrażliwieni na ten aspekt życia społecznego i że dyplomacja ma tu do odegrania ważną rolę.

W chwili kiedy rozpoczynacie pełnienie waszej misji przy Stolicy Apostolskiej, składam wam moje najlepsze życzenia i proszę Boga o obfite błogosławieństwa dla was, jak również dla waszych rodzin, dla waszych współpracowników oraz dla narodów, które reprezentujecie.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: głód Solidarność braterstwo Stolica Apostolska dobro wspólne dyplomacja Watykan dyplomata ludzie dobrej woli wyżywienie narody dobro publiczne podział bogactw
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W