Do zgromadzonych przed bazyliką św. Bartłomieja

Przemówienie po spotkaniu w bazylice św. Bartłomieja, 7.04.2008

Kończąc spotkanie modlitewne, poświęcone pamięci świadków wiary najnowszych czasów, pozdrawiam was wszystkich, zwłaszcza tych, którzy uczestniczyli w liturgii na placu lub za pośrednictwem transmisji radiowo-telewizyjnej. Gdy w 25. rocznicę powstania Wspólnoty św. Idziego sługa Boży Jan Paweł II odwiedził bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu, powierzył opiece Wspólnoty tę bazylikę św. Bartłomieja, a w 2000 r. postanowił, że będzie w niej kultywowana pamięć nowych męczenników.

Drodzy przyjaciele ze Wspólnoty św. Idziego, stawialiście pierwsze kroki właśnie tu, w Rzymie, w trudnym okresie po 1968 r. Jako synowie tego Kościoła, który przoduje w miłości, rozpowszechnialiście potem wasz charyzmat w wielu częściach świata. Słowo Boże, miłość do Kościoła, umiłowanie ubogich, przekazywanie Ewangelii to gwiazdy, które wam przyświecały, dając świadectwo pod niejednym niebem jedynemu orędziu Chrystusa. Dziękuję wam za to wasze dzieło apostolskie; dziękuję za wrażliwość na los ostatnich i wysiłki na rzecz pokoju, wyróżniające waszą Wspólnotę. Niech przykład męczenników, których wspominaliśmy, dalej was prowadzi, abyście byli prawdziwymi przyjaciółmi Boga i autentycznymi przyjaciółmi ludzkości. Nie bójcie się trudności i cierpień, których wymaga to dzieło misyjne: należą one do «logiki» odważnego świadectwa miłości chrześcijańskiej.

Wam, a za waszym pośrednictwem wszystkim waszym wspólnotom rozrzuconym po całym świecie pragnę na koniec złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji 40. rocznicy powstania Wspólnoty. Moim pozdrowieniem obejmuję chorych, personel medyczny, zakonników i wolontariuszy z przylegającego do tej bazyliki szpitala bonifratrów na wyspie Tiberinie. Wszystkich i każdego zapewniam o pamięci w modlitwie i prosząc Najświętszą Maryję Pannę o macierzyńską opiekę, wszystkim udzielam apostolskiego błogosławieństwa.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama