Katolików i żydów łączy obowiązek walki z ubóstwem i niesprawiedliwością

Przemówienie do przedstawicieli żydowskiej organizacji B'nai B'rith International, 12.05.2011

Benedykt XVI spotkał się z delegacją żydowskiej organizacji B’nai B’rith International. Organizacja ta powstała w USA w 1843 r. B’nai B’rith International uczestniczy w dialogu katolicko-żydowskim, jej członkowie brali czynny udział w spotkaniu Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności, które odbywało się od 27 lutego do 2 marca br. w Paryżu. Uczczono nim 40-lecie Komitetu, będącego formą współdziałania watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem i Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Konsultacji Międzyreligijnych. W przemówieniu Papież przypomniał, że katolicy i żydzi mają religijny obowiązek walki z ubóstwem, niesprawiedliwością, dyskryminacją i negowaniem powszechnych praw człowieka.

Drodzy przyjaciele!

Cieszę się, że mogę powitać delegację B’nai B’rith International. Wspominam z przyjemnością moje poprzednie spotkanie z delegacją waszej organizacji blisko 5 lat temu.

Korzystając z tej okazji, pragnę wyrazić wam uznanie za to, że angażujecie się w dialog katolicko-żydowski, a zwłaszcza za wasz aktywny udział w spotkaniu Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności, które odbyło się w Paryżu pod koniec lutego. Spotkanie miało miejsce w 40. rocznicę nawiązania dialogu i było zorganizowane wspólnie przez Komisję Stolicy Apostolskiej ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem i Międzynarodowy Komitet Żydowski ds. Konsultacji Międzyreligijnych. To co wydarzyło się podczas tych czterdziestu lat, musi być uważane za wielki dar od Pana i powód do szczerej wdzięczności Temu, który kieruje naszymi krokami z nieskończoną i odwieczną mądrością.

Paryskie spotkanie potwierdziło, że katolicy i żydzi pragną razem stawiać czoło ogromnym wyzwaniom, przed którymi stają nasze wspólnoty w szybko zmieniającym się świecie, a także, w znaczący sposób, że jedni i drudzy mają religijny obowiązek walczyć z ubóstwem, niesprawiedliwością, dyskryminacją i negowaniem powszechnych praw człowieka. Jest wiele sposobów, w jakie żydzi i chrześcijanie mogą współdziałać, by świat stawał się lepszy, zgodnie z zamysłem Wszechmogącego dla dobra ludzkości. Myślimy tu przede wszystkim o konkretnych dziełach miłosierdzia oraz o służbie ubogim i potrzebującym; jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możemy robić razem, jest w każdym razie świadczenie o naszej wspólnej głębokiej wierze, że każdy mężczyzna i każda kobieta są stworzeni na obraz Boga (por. Rdz 1, 26- -27), a zatem mają nienaruszalną godność. To przekonanie pozostaje najpewniejszym oparciem w podejmowaniu wszelkich wysiłków, ażeby bronić niezbywalnych praw każdej ludzkiej istoty i je umacniać.

W niedawnych rozmowach między delegacjami Wielkiego Rabinatu Izraela i Komisji Stolicy Apostolskiej ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, które toczyły się w Jerozolimie pod koniec marca, położono nacisk na potrzebę promowania prawidłowego pojmowania roli religii w życiu dzisiejszych społeczeństw jako elementu korygującego czysto horyzontalną, a więc niepełną wizję osoby ludzkiej i współżycia społecznego. Życie i działalność wszystkich wierzących powinny stanowić nieustanne świadectwo transcendencji, wskazywać niewidzialne rzeczywistości, które są ponad nami, i ucieleśniać przekonanie, że pełna miłości i współczucia Opatrzność prowadzi dzieje do ostatecznego celu, niezależnie od tego, jak trudna i ryzykowna może się niekiedy wydawać ta wędrówka. Prorok przekazał nam to zapewnienie: «Ja bowiem znam zamiary, jakie mam wobec was — wyrocznia Pana — zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie» (Jr29, 11).

W tym duchu proszę o Boże błogosławieństwa mądrości, miłosierdzia i pokoju dla was i dla waszych rodzin.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama