Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Przesłanie Benedykta xvi z okazji 10. rocznicy wizyty Jana Pawła II w RumuniiPapież Benedykt XVI docenił wspólną inicjatywę rumuńskich katolików i prawosławnych zorganizowania obchodów 10. rocznicy wizyty Jana Pawła ii w Rumunii (7-9 maja 1999 r.) i wystosował specjalne przesłanie do katolickiego metropolity Bukaresztu abpa Ioana Robu. W przesłaniu — które zamieszczamy poniżej — Ojciec Święty zachęcił Rumunów m.in. do tego, by odważnie stawiali czoła wyzwaniom współczesności, bronili poczętego życia, troszczyli się o rodziny i dbali o dobro wspólne. Papieża reprezentował na obchodach w Bukareszcie abp Dominique Mamberti, który wziął udział w przygotowanej na tę okazję uroczystej sesji Akademii Rumuńskiej.

Czcigodny Brat Arcybiskup Ioan Robu,
Metropolita Bukaresztu

Z radością przyjąłem wiadomość, że Kościół katolicki w Rumunii, Rumuński Kościół Prawosławny oraz państwo rumuńskie zechciały wspólnie uczcić 10. rocznicę pamiętnej wizyty Sługi Bożego Jana Pawła ii na rumuńskiej ziemi, dokąd przybył on, aby «umocnić więzy między Rumunią a Stolicą Apostolską, które tak doniosłą rolę odegrały w dziejach chrześcijaństwa w tym regionie» (ceremonia powitalna, 7 maja 1999 r.; w: «L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 7/1999, s. 12), i aby «złożyć hołd narodowi rumuńskiemu i jego chrześcijańskim korzeniom» (audiencja generalna, 12 maja 1999 r.; tamże, s. 7).

Z wielką radością zatem przesyłam serdeczne pozdrowienie wszystkim, którzy uczestniczyć będą w tym znaczącym wydarzeniu. Jest to ciekawa inicjatywa, jednocząca wiernych katolików i prawosławnych tego kraju, który ze względu na swoje położenie geograficzne i swoją długą historię, na kulturę i tradycję zachowuje — niejako wpisane w jego korzenie — szczególne powołanie ekumeniczne. Moim z serca płynącym życzeniem jest, ażeby wierzący w Chrystusa nie tylko kultywowali żywą pamięć tamtych niezapomnianych dni, ale żeby wszyscy, przyjmując nauczanie mojego czcigodnego poprzednika Jana Pawła ii, podjęli trud poszukiwania śmiałych dróg, pozwalających z ufnością podejmować razem wielkie wyzwania naszych dni. W szczególności mam na myśli obronę życia ludzkiego na każdym jego etapie, ochronę rodziny, szacunek dla stworzenia, krzewienie dobra wspólnego. Ponadto, żywiąc podobne pragnienie jak umiłowany Papież Jan Paweł ii, zachęcam do modlitwy o to, aby jak najszybciej nastała pełna braterska jedność wszystkich chrześcijan, tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Właśnie «o taką jedność, ożywioną miłością, Boski Nauczyciel modlił się w Wieczerniku w przeddzień swej męki i śmierci» (homilia, 9 maja 1999 r.; tamże, s. 24).

Kierując się tymi uczuciami, zapewniam o pamięci w modlitwie i przesyłam moje błogosławieństwo Tobie, czcigodny Bracie, wszystkim obecnym oraz całej wspólnocie chrześcijańskiej w Rumunii. Serdeczne słowa błogosławieństwa przesyłam także umiłowanemu Patriarsze prawosławnemu oraz wszystkim członkom tego szacownego Kościoła.

Watykan, 6 maja 2009 r.

Benedictus pp XVI

Benedykt XVIopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Jan Paweł II ekumenizm Wschód Rumunia Bukareszt wizyta Jana Pawła II w Rumunii pielgrzymka do Rumunii podróż apostolska do Rumunii Rumuński Kościół Prawosławny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W