Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Chcemy iść dalej drogą nadziei

Przesłanie Papieża z okazji IX Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady KościołówW dniach 14-23 lutego odbywało się w Porto Alegre w Brazylii IX Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów. Uczestniczyło w nim 3 tys. osób, w tym ponad 700 delegatów z 340 Kościołów i Wspólnot kościelnych. Stolicę Apostolską, która współpracuje ze Światową Radą Kościołów, reprezentował przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Walter Kasper. Odczytał on uczestnikom spotkania poniższe przesłanie Benedykta XVI.

Czcigodny Brat
Kard. Walter Kasper
Przewodniczący Papieskiej Rady
ds. Popierania
Jedności Chrześcijan

Pragnę pozdrowić was wszystkich, uczestników IX Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów poświęconego tematowi: «Boże, przemień świat swoją łaską», które odbywa się w Porto Alegre. W szczególny sposób pozdrawiam sekretarza generalnego dra Samuela Kobię, abpa Dadeusa Gringsa, biskupów Kościoła katolickiego w Brazylii oraz organizatorów tego doniosłego wydarzenia. Wszystkim wam składam serdeczne życzenia pomyślności, wyrażając je słowami z Listu św. Pawła do Rzymian: «Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa» (1, 7).

Pamiętając o naszej wspólnej wierze chrzcielnej w Trójjedynego Boga, Kościół katolicki i Światowa Rada Kościołów poszukują dróg coraz skuteczniejszej współpracy w dawaniu świadectwa o świętej miłości Bożej. Po czterdziestu latach owocnego współdziałania chcemy iść dalej tą drogą, pełną nadziei i obietnic, wzmagając nasze starania o to, by nastał dzień, gdy chrześcijanie zjednoczą się w głoszeniu wszystkim ewangelicznego orędzia zbawienia. W tej wspólnej wędrówce musimy być otwarci na znaki Bożej Opatrzności i natchnienia Ducha Świętego, gdyż wiemy, że «święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły i zdolności» (Unitatis redintegratio, 24). Pokładamy zatem ufność jedynie w modlitwie samego Chrystusa: «Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno» (J 17, 11).

W czasie gdy trwają obrady waszego Zgromadzenia Ogólnego, tysiące chrześcijan łączy się we wspólnej modlitwie o jedność. Kiedy prosimy Boga, aby «przemienił świat swoją łaską», modlimy się, aby pobłogosławił nasz ekumeniczny dialog owocami, których tak żarliwie pragniemy.

Zapewniając was o duchowej łączności i potwierdzając w imieniu Kościoła katolickiego wolę kontynuowania trwałej partnerskiej współpracy ze Światową Radą Kościołów w tym, co znacząco przyczynia się do rozwoju ruchu ekumenicznego, proszę Boga, aby obficie was wszystkich błogosławił radością i pokojem.

Watykan, 25 stycznia 2006 r., święto Nawrócenia św. Pawła.

Benedykt XVIopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ekumenizm świadectwo miłość Boża Światowa Rada Kościołów modlitwa o jedność Kościoła
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W