Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Benedykt XVI

Musimy słuchać słowa życia, które Bóg powierzył Kościołowi

21 I 2008 — Do Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów21 stycznia Benedykt XVI przyjął uczestników spotkania Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Było ono poświęcone przygotowaniom dokumentu roboczego («Instrumentum laboris») zwyczajnego zgromadzenia ogólnego Synodu Biskupów, które odbędzie się w październiku i będzie poświęcone słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła.

Drodzy i czcigodni bracia w biskupstwie!

Z radością spotykam się z wami, uczestnikami posiedzenia Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, przygotowującego zwyczajne zgromadzenie ogólne, które ma się odbyć w dniach 5-26 października tego roku. Witam abpa Nikolę Eterovicia, sekretarza generalnego, i dziękuję mu za miłe słowa. Wyrażam wdzięczność również wszystkim członkom Sekretariatu Generalnego Synodu oraz Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego. Bardzo serdecznie witam wszystkich i każdego z osobna.

W opublikowanej niedawno Encyklice o nadziei chrześcijańskiej Spe salvi zwróciłem uwagę na «wspólnotowy charakter nadziei» (n. 14). «Trwanie w komunii z Chrystusem — napisałem — włącza nas w Jego 'bycie dla wszystkich', które odtąd staje się naszym sposobem bycia. On zobowiązuje nas wobec innych, ale tylko w komunii z Nim jest możliwe, abyśmy prawdziwie byli dla innych», istnieje bowiem «zależność pomiędzy miłością Boga i odpowiedzialnością za ludzi» (tamże, 28), dzięki której możemy uniknąć indywidualistycznego pojmowania zbawienia i nadziei. Można stwierdzić, jak sądzę, że ta owocna zasada jest skutecznie stosowana właśnie w przypadku synodu, podczas którego spotkanie przemienia się w komunię, a troska o wszystkie Kościoły (por. 2 Kor 11, 28) staje się udziałem ogółu.

Najbliższe zgromadzenie ogólne Synodu Biskupów podejmie refleksję nad tematem: «Słowo Boże w życiu i misji Kościoła». Wielkie zadania wspólnoty Kościoła we współczesnym świecie — spośród wielu zwracam uwagę na ewangelizację i ekumenizm — związane są głównie ze słowem Bożym i zarazem w nim mają swoje uzasadnienie i podstawę. Podobnie jak działalność misyjna i ewangelizacyjna Kościoła czerpie natchnienie z miłosiernego objawienia Pana i w nim upatruje swój cel, tak dialog ekumeniczny nie może opierać się na słowach ludzkiej mądrości (por. 1 Kor 2, 13) czy wyszukanych strategiach, ale musi go ożywiać jedynie nieustanne odwoływanie się do pierwotnego słowa, które Bóg powierzył swemu Kościołowi, aby je odczytywał, interpretował i żył nim w swojej wspólnocie. W nauczaniu św. Pawła w tej kwestii przejawia się szczególna moc, bazująca oczywiście na Bożym Objawieniu, ale także na jego własnym doświadczeniu apostolskim, które wielokrotnie potwierdzało jego przekonanie, że to nie ludzka mądrość i elokwencja, lecz jedynie moc Ducha Świętego buduje w wierze Kościół (por. 1 Kor 1, 22-24; 2, 4 nn.).

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w tym roku św. Paweł będzie otaczany szczególną czcią, obchodzony będzie bowiem Rok św. Pawła. Obrady najbliższego synodu na temat słowa Bożego będą zatem dla Kościoła, a przede wszystkim dla jego pasterzy okazją do kontemplacji również świadectwa tego wielkiego apostoła i głosiciela słowa Bożego. Panu, którego najpierw prześladował, a któremu potem poświęcił całego siebie, Paweł pozostał wierny aż do śmierci; niech jego przykład zachęca wszystkich do przyjęcia słowa zbawienia i do życia nim na co dzień, wiernie naśladując Chrystusa. Słowu Bożemu poświęcały uwagę różne organy kościelne, z którymi konsultowano się w ramach przygotowań do zgromadzenia, które ma się odbyć w październiku bieżącego roku. Słowem Bożym zajmą się ojcowie synodalni po zapoznaniu się z dokumentami przygotowawczymi: Lineamenta i Instrumentum laboris, w których opracowaniu braliście udział wy sami w Sekretariacie Generalnym Synodu Biskupów. W ten sposób będą mogli dzielić się swoimi refleksjami, a przede wszystkim zjednoczyć się w kolegialnej komunii, by słuchać słowa życia, które Bóg powierzył trosce i miłości swego Kościoła, aby odważnie i z przekonaniem głosił je bliskim i dalekim, z parresia apostołów. Wszystkim w istocie trzeba dać możliwość spotkania, dzięki łasce Ducha Świętego, Słowa żywego, którym jest Jezus Chrystus.

Drodzy i czcigodni bracia, jako członkowie Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów pełnicie cenną dla Kościoła służbę, ponieważ synod jest instytucją zdolną umacniać prawdę i jedność dialogu duszpasterskiego w łonie mistycznego Ciała Chrystusa. Dziękuję za to, co nie bez poświęcenia robicie. Niech Bóg wam wynagrodzi! Módlmy się razem do Pana, aby zgromadzenie synodalne wydało owoce dla całego Kościoła. Tego wam życzę i z serca udzielam specjalnego błogosławieństwa apostolskiego wam i wspólnotom powierzonym waszej pasterskiej trosce, prosząc o wstawiennictwo Najświętszą Matkę Pana i świętych apostołów Piotra i Pawła, których w liturgii nazywamy, podobnie jak innych apostołów, «kolumną i fundamentem miasta Bożego».


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wspólnota ewangelizacja św. Paweł jedność komunia Słowo Boże Synod Biskupów misja Kościoła mistyczne ciało Chrystusa rok św. Pawła
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W