Cały Kościół modli się za katolików w Chinach

Słowa na zakończenie audiencji komentujące tymczasowe porozumienie zawarte z władzami Republiki Chińskiej, 26.09.2018

Drodzy Bracia i Siostry!

W ubiegłą sobotę 22 września zostało podpisane w Pekinie Porozumienie Tymczasowe między Stolicą Apostolską i Chińską Republiką Ludową w sprawie nominacji biskupich w Chinach. Porozumienie jest owocem długiej i przemyślanej drogi dialogu, którego celem jest ułatwienie bardziej pozytywnej współpracy między Stolicą Apostolską i władzami chińskimi dla dobra wspólnoty katolickiej w Chinach i harmonii w całym społeczeństwie.

W tym duchu postanowiłem skierować do katolików chińskich i do całego Kościoła powszechnego przesłanie z braterskim pokrzepieniem, które będzie ogłoszone dzisiaj. Wyrażam w nim nadzieję, że w Chinach będzie możliwe rozpoczęcie nowej fazy, która pozwoli uleczyć rany z przeszłości, przywrócić i zachować pełną jedność wszystkich chińskich katolików i z nowym zaangażowaniem głosić Ewangelię.

Drodzy bracia i siostry, mamy ważne zadanie! Jesteśmy powołani, by towarzyszyć żarliwą modlitwą i braterską przyjaźnią naszym braciom i siostrom w Chinach. Oni wiedzą, że nie są sami. Cały Kościół modli się z nimi i za nich. Prosimy Matkę Bożą, matkę nadziei i Wspomożenie chrześcijan, by błogosławiła i strzegła wszystkich katolików w Chinach, a dla całego chińskiego ludu prosimy Boga o dar pomyślności i pokoju.

(Na zakończenie audiencji generalnej 26 września)

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao