Królestwo Boże jest prawdziwą odnową

Rozważanie podczas Mszy św. w Domu św. Marty 6.07.2013

W homilii wygłoszonej w czasie porannej Mszy św. w sobotę 6 lipca w Domu św. Marty, ostatniej przed letnią przerwą, sprawowanej w obecności różnych grup, a także pracowników watykańskich, Papież Franciszek mówił o tym, że trzeba poddawać się odnawiającemu działaniu Ducha Świętego i nie lękać się tego, co nowe, nie obawiać się odnowy w życiu Kościoła.

Komentując Ewangelię z liturgii dnia (Mt 9, 14-17), Papież położył nacisk na ducha nowości, jaki kierował Jezusem. «Na przykład — zauważył — Jezus mówił: 'Prawo pozwala nienawidzić nieprzyjaciela, nienawidźcie nieprzyjaciela; a Ja mówię: módlcie się za nieprzyjaciela, nie nienawidźcie'». Zasadę tę stosował również w sytuacjach, które wydawały się Mu niezbyt sprawiedliwe. Jak na przykład poruszona we fragmencie Ewangelii sprawa postu. «Jezus — wyjaśnił Papież — zalecał post, ale z pewną wolnością. W istocie, niektórzy uczniowie Jana pytali: dlaczego my pościliśmy, a Twoi uczniowie nie poszczą?». Faktem jest, że «doktryna prawa zostaje przez Jezusa wzbogacona, odnowiona. Jezus czyni wszystko nowe, odnawia». Zresztą «sam Jezus mówi: 'Ja czynię wszystko nowe'. Jak gdyby było Jego powołaniem odnawianie wszystkiego. I takie jest królestwo Boże, które głosi Jezus. Jest odnową, prawdziwą odnową. A przede wszystkim jest to odnowa w naszym sercu».

Tym, którzy myślą, że życie chrześcijanina polega jedynie na wypełnianiu szeregu powinności, Papież Franciszek przypomniał, że «być chrześcijaninem oznacza pozwolić, by Jezus nas odnowił, dla nowego życia». Aby być dobrym chrześcijaninem, uściślił, «nie wystarczy powiedzieć: 'w każdą niedzielę od 11 do 12 jestem na Mszy św., robię to i tamto', jakby to było kolekcjonowanie. Życie chrześcijańskie nie jest zlepkiem rzeczy. Jest harmonijną całością, dziełem Ducha Świętego. Odnawia wszystko, odnawia nasze serce, nasze życie i sprawia, że inny staje się styl naszego życia», obejmujący wszystko. Nie można być chrześcijaninem częściowo, na pół etatu — powiedział Papież. — «Być chrześcijaninem na pół etatu nie jest właściwe», trzeba nim być «całkowicie, w pełnym wymiarze».

Być chrześcijaninem «nie oznacza coś robić — powtórzył Biskup Rzymu. — Znaczy pozwolić, by nas odnawiał Duch Święty. Albo, by posłużyć się słowami Jezusa, oznacza stać się nowym winem. Nowość Ewangelii to nowość w samym prawie wpisanym w historię zbawienia». Chodzi o nowość, która wychodzi poza nasze osoby «i odnawia struktury. Dlatego Jezus mówi: 'na młode wino potrzebne są nowe bukłaki'. W życiu chrześcijańskim, a także w życiu Kościoła istnieją nietrwałe struktury. Trzeba je odnawiać. Kościół zawsze był nastawiony na dialog z kulturami» i stara się odnawiać, aby wychodzić naprzeciw różnym potrzebom dyktowanym przez miejsca, czas i ludzi. Jest to praca, «którą Kościół zawsze wykonywał, od pierwszej chwili. Przypomnijmy pierwszy spór teologiczny: czy aby stać się chrześcijaninem, trzeba spełniać wszystkie praktyki żydowskie, czy nie? Nie, powiedzieli że nie».

Także poganie, wyjaśnił Papież, mogą wejść do Kościoła i przyjąć chrzest. Kościół, dodał, zawsze w ten sposób postępował naprzód, pozwalając, żeby to Duch Święty odnawiał struktury. I nauczał, żeby «nie bać się nowości Ewangelii, nie bać się nowości, jaką Duch Święty sprawia w nas, nie bać się odnawiania struktur. Kościół jest wolny. Prowadzi go Duch Święty. Tego uczy nas dziś Jezus w Ewangelii: wolności potrzebnej, by zawsze znajdować nowość Ewangelii w naszym życiu, a także w strukturach. Wolności wybrania nowych bukłaków dla tej nowości. Chrześcijanin to mężczyzna czy kobieta wolni — tą wolnością Jezusa Chrystusa. Nie są niewolnikami przyzwyczajeń, struktur».

Tym, kto realizuje tę nowość, mówił dalej Papież, jest zawsze Duch Święty. Następnie Papież przypomniał o dniu Pięćdziesiątnicy, zwracając uwagę na obecność Maryi przy apostołach. «Tam gdzie jest matka, dzieci są bezpieczne», a kończąc homilię, Biskup Rzymu zachęcił, aby prosić «o łaskę nieobawiania się nowości Ewangelii, nieobawiania się odnowy, jakiej dokonuje Duch Święty, nieobawiania się porzucenia przemijających struktur, które są naszym więzieniem. A jeśli się boimy, wiedzmy, że jest z nami Matka». Tak jak dzieci, chroniące się w ramiona mamy, tak i my, kiedy «trochę się boimy, idźmy do Niej. A Ona, jak mówi najstarsza antyfona, 'osłania swoim płaszczem, otacza swoją opieką matczyną'».

Streszczenia papieskich homilii, wygłaszanych podczas Mszy św. w Domu św. Marty, znajdują się na watykańskiej stronie internetowej www.vatican.va, a ich przekłady na język polski — na stronie www.osservatoreromano.va w dziale «Watykan».

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao