reklama

Kościół wolny od ideologii

Homilia w domu św. Marty (streszczenie) - 19.04.2013

W papieskiej Mszy św. w Domu św. Marty uczestniczyła druga grupa pracowników «L'Osservatore Romano», z redaktorem naczelnym, wicedyrektorem i dyrektorem pisma, oraz Drukarni Watykańskiej, której dyrektor handlowy, ks. Marek Kaczmarczyk, był jednym z koncelebransów.

Ideologia fałszuje Ewangelię i osłabia również Kościół. Dlatego Papież Franciszek w homilii podczas Mszy św. nawiązał do dzisiejszych czytań liturgicznych (por. Dz 9, 1-20; J 6, 52-59), mówiących o nawróceniu św. Pawła pod murami Damaszku oraz o Ananiaszu, który został posłany przez Boga, aby przyjąć Szawła do Kościoła, a także uczonych w Piśmie, odrzucających słowa Jezusa. Wskazał, że Paweł i Ananiasz odpowiadają jak wielcy historii zbawienia, tak jak Jeremiasz, Izajasz, Mojżesz czy wreszcie Najświętsza Maryja Panna. «Jest to odpowiedź pokornych, tych, którzy sercem przyjmują Słowo Boże. Natomiast uczeni w Piśmie odpowiadają jedynie intelektem. Nie wiedzą, że Słowo Boże trafia do serca, nie mają pojęcia o nawróceniu» — zauważył Papież Franciszek. Wskazał, że są to wielcy ideologowie. Natomiast słowo Jezusa trafia do serca, ponieważ jest słowem miłości, jest słowem pięknym, niosącym miłość, sprawia, że kochamy. Uczeni w Piśmie, ideolodzy odrzucają drogę miłości i piękna, dyskutując między sobą: «Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?». Wszystko sprowadzane jest do kwestii intelektualnych. «Kiedy zaś do Kościoła wkracza ideologia, kiedy ideologia wkracza do Ewangelii, nic nie można zrozumieć» — podkreślił Ojciec Święty.

Mówiąc o ideologii uczonych w Piśmie, Papież zauważył, że koncentrują się oni na obowiązku, na swoistym moralizmie, a nie na nawróceniu, do którego zachęca nas Pan Jezus. Nakładają oni wielkie ciężary na ramiona wiernych. «Ideolodzy fałszują Ewangelię. Wszelka interpretacja ideologiczna, niezależnie od tego, z której strony pochodzi, z tej czy innej, jest fałszowaniem Ewangelii. A ci ideolodzy — widzieliśmy to w historii Kościoła — stają się na końcu intelektualistami bez talentu, moralistami bez dobra. Nie mówmy też o pięknie, bo niczego nie pojmują». Ojciec Święty wskazał jednocześnie na to, że drogą Ewangelii jest miłość. To właśnie rozumieli święci. To oni przyczyniają się do rozwoju Kościoła, prowadząc go drogą pokory, miłości, serca, piękna. «Módlmy się codziennie za Kościół, aby Pan go uwolnił od wszelkiej interpretacji ideologicznej i otworzył serce Kościoła, naszej Matki, na Ewangelię prostą, na tę czystą Ewangelię, mówiącą nam o miłości, niosącą miłość, która jest tak bardzo piękna! I nas także czyni pięknymi, pięknem świętości».


opr. mg/mg« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao