reklama

Bez obawy, idźcie służyć

Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Światowego Dnia Młodzieży - podróż do Rio de Janeiro na XXVIII ŚDM - 22-28.07.2013


Papież Franciszek

Bez obawy, idźcie służyć

28 VII 2013 — Msza św. na zakończenie XXVIII Światowego Dnia Młodzieży

Bez obawy, idźcie służyć

W niedzielę rano Papież Franciszek przybył na plażę Copacabana, gdzie został powitany tańcem, bo ponad 3 mln młodych ludzi z całego świata przygotowało dla niego «flash mob», a biorąc pod uwagą liczbę osób, które w nim uczestniczyły, był to prawdopodobnie największy zbiorowy taniec w dziejach. Mszę św. na zakończenie XXVIII Światowego Dnia Młodzieży z Papieżem koncelebrowało kilkuset przedstawicieli episkopatów oraz tysiące księży z całego świata; wśród nich również polscy biskupi z metropolitą krakowskim kard. Stanisławem Dziwiszem i metropolitą warszawskim kard. Kazimierzem Nyczem na czele.
W Mszy św. wzięli też udział m.in.: prezydenci Brazylii, Argentyny, Chile i Panamy. Wezwania modlitwy wiernych odmówiono po arabsku, francusku, włosku, japońsku, polsku i niemiecku, a następnie modlono się po hiszpańsku za ofiary katastrofy kolejowej w Santiago de Compostela. Na zakończenie Mszy św. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich kard. Stanisław Ryłko, odpowiedzialny z ramienia Stolicy Apostolskiej za organizację spotkania młodzieży, w imieniu uczestników ŚDM podziękował Papieżowi za wszystko, prosząc go o udzielenie błogosławieństwa młodym wyruszającym z misją w świat. Po przemówieniu kardynała Papież wręczył pięciu parom przedstawicieli młodzieży, reprezentującym poszczególne kontynenty, krzyże misyjne w kształcie figury Chrystusa z Corcovado z symbolem ŚDM. Podczas uroczystości Papież Franciszek wygłosił następującą homilię:

Drodzy Bracia i Siostry, Droga Młodzieży!

«Idźcie (...) i nauczajcie wszystkie narody». Tymi słowami Jezus zwraca się do każdego z was, mówiąc: «Wspaniale było uczestniczyć w Światowym Dniu Młodzieży, przeżywać wiarę razem z młodymi ludźmi z czterech stron świata, ale teraz musisz iść i przekazywać to doświadczenie innym». Jezus Cię wzywa, abyś był uczniem pełniącym misję! Co mówi nam Pan dzisiaj, w świetle Słowa Bożego, którego wysłuchaliśmy? Co mówi nam Pan? Trzy słowa: idźcie, bez obawy, aby służyć.

Idźcie. W tych dniach tutaj, w Rio, mogliście przeżyć piękne doświadczenie spotkania Jezusa, i to spotkania Go wspólnie z innymi, odczuwaliście radość wiary. Ale doświadczenie tego spotkania nie może zostać zamknięte w waszym życiu czy w małej grupie parafialnej, w ruchu, waszej wspólnocie. Byłoby to niczym odcięcie tlenu płonącemu ogniu. Wiara jest płomieniem, który staje się tym żywszy, im bardziej się nią dzieli, przekazuje, aby wszyscy mogli poznać, umiłować i wyznawać Jezusa Chrystusa, który jest Panem życia i historii (por. Rz 10, 9).

Jednakże uwaga! Jezus nie powiedział: jeśli chcecie, jeśli macie czas, idźcie, ale powiedział: «Idźcie (...) i nauczajcie wszystkie narody». Dzielenie się doświadczeniem wiary, dawanie świadectwa wiary, głoszenie Ewangelii jest poleceniem, które Pan daje całemu Kościołowi, także tobie. Jest to nakaz, który nie wynika jednak z woli panowania czy z woli władzy, ale z siły miłości, z faktu, że Jezus pierwszy przyszedł do nas i dał nam nie trochę siebie, lecz dał nam całego siebie, On dał swoje życie, aby nas zbawić i ukazać nam miłość i miłosierdzie Boga. Jezus nie traktuje nas jak niewolników, ale jak osoby wolne, jak przyjaciół, braci. Nie tylko nas posyła, ale nam towarzyszy, zawsze jest przy nas w tej misji miłości.

Gdzie nas posyła Jezus? Nie ma granic, nie ma ograniczeń: posyła nas do wszystkich. Ewangelia jest dla wszystkich, a nie dla niektórych. Nie jest tylko dla tych, którzy wydają się nam bliżsi, bardziej otwarci, bardziej przyjaźni. Jest dla wszystkich. Nie bójcie się iść i nieść Chrystusa w każde środowisko, aż na peryferie egzystencjalne, także do tych, którzy wydają się najbardziej oddaleni, najbardziej obojętni. Pan poszukuje wszystkich, pragnie, aby wszyscy poczuli ciepło Jego miłosierdzia i Jego miłości.

W szczególności chciałbym, aby to polecenie Chrystusa: «Idźcie», zabrzmiało w was, młodych Kościoła w Ameryce Łacińskiej, zaangażowanych w promowaną przez biskupów misję kontynentalną. Brazylia, Ameryka Łacińska, świat potrzebują Chrystusa! Św. Paweł mówi: «Biada mi (...), gdybym nie głosił Ewangelii» (1 Kor 9, 16). Ten kontynent otrzymał przesłanie Ewangelii, które naznaczyło jego drogę i przyniosło wiele owoców. Teraz to głoszenie jest powierzone również wam, aby zabrzmiało z nową siłą. Kościół was potrzebuje, potrzebuje cechującego was entuzjazmu, kreatywności i radości. Wielki apostoł Brazylii, bł. Józef Anchieta wyruszył na misję, gdy miał zaledwie dziewiętnaście lat. Czy wiecie, co jest najlepszym narzędziem do ewangelizowania młodych ludzi? Inny młody człowiek. Oto droga, którą wszyscy powinniście iść!

Bez obawy. Ktoś mógłby pomyśleć: «Nie mam specjalnego przygotowania, jak mogę iść i głosić Ewangelię?». Drogi przyjacielu, twój lęk nie różni się zbytnio od lęku, jaki ogarnął Jeremiasza — słyszeliśmy w czytaniu — gdy został powołany przez Boga, aby był prorokiem. «Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!». Bóg mówi również do was to, co powiedział Jeremiaszowi: «Nie lękaj się (...), bo jestem z tobą, by cię chronić» (Jr 1, 6. 8). On jest z nami!

«Nie lękaj się». Kiedy idziemy głosić Chrystusa, On sam idzie przed nami i nas prowadzi. Wysyłając swoich uczniów na misję, obiecał: «Ja jestem z wami przez wszystkie dni» (Mt 28, 20). Prawda ta dotyczy także nas! Jezus nigdy nikogo nie zostawia samym! Zawsze nam towarzyszy.

Jezus zresztą nie powiedział: «idź», ale «idźcie». Jesteśmy posłani razem. Drodzy młodzi, odczuwajcie, że w tej misji towarzyszy wam cały Kościół, a także świętych obcowanie. Kiedy wspólnie podejmujemy wyzwania, wówczas jesteśmy mocni, odkrywamy zasoby, których posiadania nie byliśmy świadomi. Jezus nie powołał apostołów do życia w izolacji, ale powołał ich, aby tworzyli grupę, wspólnotę. Chciałbym zwrócić się także do was, drodzy kapłani, którzy wraz ze mną koncelebrujecie tę Eucharystię: przybyliście, by towarzyszyć waszej młodzieży, i jest to piękne, dzielenie tego doświadczenia wiary! Z pewnością wszystkich was odmłodził. Człowiek młody zaraża młodością. Ale jest to tylko pewien etap drogi. Wciąż towarzyszcie im wielkodusznie i z radością, pomagajcie im aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła. Niech nigdy nie czują się sami! W tym miejscu pragnę z serca podziękować grupom z duszpasterstwa młodzieży, ruchom i nowym wspólnotom, które towarzyszą młodym w ich doświadczeniu bycia Kościołem, tak twórczo i tak odważnie. Kontynuujcie i nie lękajcie się!

Ostatnie słowo: aby służyć. Na początku Psalmu, który odśpiewaliśmy, znajdują się następujące słowa: «Śpiewajcie Panu pieśń nową» (96 [95], 1). Jaka jest ta nowa pieśń? Nie chodzi o słowa ani o melodię, ale o śpiew waszego życia, pozwolenie, aby nasze życie utożsamiało się z życiem Jezusa, podzielanie Jego uczuć, Jego myśli, Jego działania. A życie Jezusa jest życiem dla innych, życie Jezusa jest życiem dla innych. Jest życiem posługi.

Św. Paweł, jak usłyszeliśmy przed chwilą w czytaniu, mówi: «Stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam» (1Kor 9, 19). Aby głosić Jezusa, Paweł stał się «sługą wszystkich». Ewangelizacja jest dawaniem osobiście świadectwa o miłości Boga, jest przezwyciężaniem naszych egoizmów, jest służeniem, pochylając się, żeby umywać nogi naszym braciom, tak jak to czynił Jezus.

Trzy słowa: Idźcie, bez obawy, aby służyć. Idźcie, bez obawy, aby służyć. Postępując zgodnie z tymi trzema słowami, doświadczycie, że ten, kto ewangelizuje, jest ewangelizowany, kto przekazuje radość wiary, otrzymuje więcej radości. Drodzy młodzi, gdy wrócicie do swoich domów, nie bójcie się być wielkoduszni dla Chrystusa, dawać świadectwo o Jego Ewangelii. W pierwszym czytaniu, kiedy Bóg posyła proroka Jeremiasza, daje mu siłę, by «wyrywał i obalał, by niszczył i burzył, by budował i sadził» (por. Jr 1, 10). Tak też jest w waszym przypadku. Niesienie Ewangelii jest niesieniem mocy Boga, aby wykorzeniać i niszczyć zło i przemoc, aby burzyć i obalać bariery egoizmu, nietolerancji i nienawiści, aby budować nowy świat. Drodzy młodzi, Jezus Chrystus na was liczy! Kościół na was liczy! Papież na was liczy! Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka, niech was zawsze otacza swoją czułą miłością: «Idźcie (...) i nauczajcie wszystkie narody». Amen.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama