Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Wizyta Papieża Franciszka na Lesbos 16 kwietnia 2016 r.

Wspólna deklaracja Papieża Franciszka, Patriarchy Bartłomieja, Arcybiskupa HieronimaMy, Papież Franciszek, Ekumeniczny Patriarcha Bartłomiej i Arcybiskup Aten i całej Grecji Hieronim, spotkaliśmy się na greckiej wyspie Lesbos, aby wyrazić nasz głęboki niepokój z powodu tragicznej sytuacji licznych uchodźców, migrantów i osób ubiegających się o azyl, którzy przybyli do Europy, uciekając od sytuacji konfliktu, a w wielu przypadkach od codziennych zagrożeń dla ich życia. Światowa opinia publiczna nie może ignorować kolosalnego kryzysu humanitarnego, spowodowanego rozprzestrzenianiem się przemocy i konfliktów zbrojnych, prześladowania i wysiedlania mniejszości religijnych i etnicznych oraz wypędzania rodzin z ich domów, z pogwałceniem ludzkiej godności oraz podstawowych praw i wolności człowieka.

Tragedia przymusowej migracji i przesiedlania dotyka milionów osób i w gruncie rzeczy jest kryzysem ludzkości, wymagającym reakcji solidarności, współczucia, wielkoduszności oraz natychmiastowego i konkretnego zaangażowania środków. Z Lesbos apelujemy do wspólnoty międzynarodowej o odważną reakcję, aby stawić czoło temu ogromnemu kryzysowi humanitarnemu i przyczynom leżącym u jego podstaw poprzez inicjatywy dyplomatyczne, polityczne i charytatywne oraz wspólne działania zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w Europie.

Jako zwierzchnicy naszych Kościołów jesteśmy złączeni pragnieniem pokoju i troską o propagowanie rozstrzygania konfliktów na drodze dialogu i pojednania. Uznając już poczynione wysiłki w celu zapewnienia pomocy i opieki uchodźcom, migrantom i azylantom, apelujemy do wszystkich przywódców politycznych o zastosowanie wszelkich środków, aby zapewnić jednostkom i wspólnotom, w tym chrześcijanom, możliwość pozostania na swoich rodzimych ziemiach i cieszenia się podstawowym prawem do życia w pokoju i bezpieczeństwie. Pilnie potrzebne są szerszy międzynarodowy konsensus i program pomocy, aby umacniać praworządność, bronić podstawowych praw człowieka w tej sytuacji, która stała się nie do zniesienia, chronić mniejszości, zwalczać handel i przemyt ludzi, likwidować niebezpieczne szlaki wiodące przez Morze Egejskie i całe Morze Śródziemne oraz wypracować bezpieczne procedury przesiedleń. W ten sposób można będzie wspomóc kraje bezpośrednio zaangażowane w zaspokajanie potrzeb tak wielu naszych cierpiących braci i sióstr. W szczególności wyrażamy naszą solidarność z narodem greckim, który pomimo własnych trudności gospodarczych wielkodusznie zareagował na ten kryzys.

Razem uroczyście błagamy o zakończenie wojny i przemocy na Bliskim Wschodzie, o sprawiedliwy i trwały pokój i godny powrót osób, które były zmuszone do opuszczenia swoich domów. Prosimy wspólnoty religijne o zwiększenie wysiłków w zakresie przyjmowania, pomocy i ochrony uchodźców wszystkich wyznań oraz o to, aby służby ratunkowe, religijne i cywilne, starały się koordynować swoje działania. Zachęcamy wszystkie kraje, aby dopóki istnieje sytuacja niepewności, udzielały tymczasowego azylu, przyznawały status uchodźcy osobom, którym przysługuje, rozszerzały swoje działania pomocowe i współpracowały ze wszystkimi ludźmi dobrej woli na rzecz szybkiego zakończenia trwających obecnie konfliktów.

Dzisiaj Europa stoi przed jednym z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych od końca IIwojny światowej. Aby sprostać temu poważnemu wyzwaniu, apelujemy do wszystkich uczniów Chrystusa, żeby pamiętali o słowach Pana, na podstawie których kiedyś będziemy sądzeni: «Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie (...). Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt25, 35-36. 40).

My ze swej strony, posłuszni woli naszego Pana Jezusa Chrystusa, stanowczo i z całego serca postanawiamy zintensyfikować nasze wysiłki w celu propagowania pełnej jedności wszystkich chrześcijan. Potwierdzamy z przekonaniem, że «pojednanie [według chrześcijan] oznacza popieranie sprawiedliwości społecznej w ramach narodu i pomiędzy wszystkimi narodami (...). Chcemy razem przyczyniać się do tego, ażeby emigrującym kobietom i mężczyznom, uchodźcom i szukającym w Europie azylu była udzielana ludzka i godziwa gościnność» (Karta Ekumeniczna, 2001 r.). Broniąc podstawowych praw człowieka uchodźców, osób starających się o azyl, migrantów oraz wielu ludzi żyjących na marginesach w naszych społeczeństwach, pragniemy pełnić misję posługi Kościołów w świecie.

Nasze dzisiejsze spotkanie ma przyczynić się do dodania odwagi i nadziei tym, którzy szukają schronienia, oraz tym wszystkim, którzy ich przyjmują i im pomagają. Wzywamy wspólnotę międzynarodową, aby uznała za sprawę pierwszorzędną ochronę życia ludzkiego oraz wspierała na każdym poziomie taką politykę integracyjną, która obejmowałaby wszystkie wspólnoty religijne. Straszliwa sytuacja wszystkich osób dotkniętych obecnym kryzysem humanitarnym, w tym tak wielu naszych chrześcijańskich braci i sióstr, wymaga naszej stałej modlitwy.

Lesbos, 16 kwietnia 2016 r.

Hieronim II, Franciszek, Bartłomiej I


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Europa pokój ekumenizm Grecja imigrant uchodźca uchodźcy Bliski Wschód pomoc humanitarna uczynki miłosierdzia kryzys humanitarny obóz dla uchodźców Lesbos
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W