Dary Ducha Świętego

Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański / Regina Caeli, 3.05.2015

Dary Ducha Świętego

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, w chwili, gdy wie, że śmierć jest już bliska. Nadeszła Jego «godzina». Po raz ostatni jest On ze swoimi uczniami, a zatem pragnie mocno wyryć w ich umysłach podstawową prawdę: również wtedy, gdy fizycznie już nie będzie wśród nich, będą oni mogli nadal być z Nim zjednoczeni w nowy sposób, a dzięki temu przynosić obfity owoc. Wszyscy możemy być zjednoczeni z Jezusem w nowy sposób. Jeżeli natomiast ktoś utraciłby tę jedność z Nim, tę więź z Nim, stałby się bezowocny, co więcej, przynosiłby wspólnocie szkodę. Aby wyrazić tę prawdę, ten nowy sposób jedności z Nim, Jezus używa obrazu winnego krzewu i latorośli: «Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie — jeśli nie trwa w winnym krzewie — tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie» (J 15, 4-5). W ten sposób uczy nas, jak w Nim trwać, być z Nim zjednoczeni, choć nie będzie On fizycznie obecny.

Jezus jest winnym krzewem i przez Niego — tak jak soki w drzewie — przepływa do latorośli miłość samego Boga, Duch Święty. Tak więc my jesteśmy latoroślami — a poprzez tę przypowieść Jezus chce, abyśmy zrozumieli znaczenie trwania w zjednoczeniu z Nim. Latorośle nie są samowystarczalne, ale całkowicie zależą od winnego krzewu, w którym znajduje się źródło ich życia. Tak też jest w przypadku nas, chrześcijan. Wszczepieni przez chrzest w Chrystusa, darmo otrzymaliśmy od Niego dar nowego życia i możemy pozostawać w życiodajnym zjednoczeniu z Chrystusem. Trzeba zachowywać wierność względem chrztu i pogłębiać przyjaźń z Panem poprzez modlitwę, modlitwę każdego dnia, słuchanie Jego Słowa i posłuszeństwo mu — czytanie Ewangelii — udział w sakramentach, szczególnie w Eucharystii i sakramencie pojednania.

Jeśli ktoś jest wewnętrznie zjednoczony z Jezusem, to cieszy się darami Ducha Świętego, którymi — jak nam mówi św. Paweł — są «miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie» (Ga 5, 22). Takie są dary, które otrzymujemy, jeśli trwamy zjednoczeni z Jezusem. A w konsekwencji ktoś, kto jest tak zjednoczony z Nim, czyni wiele dobrego innym i społeczeństwu jako chrześcijanin. Po tych postawach rozpoznaje się bowiem, czy ktoś jest prawdziwym chrześcijaninem, tak jak po owocach rozpoznaje się drzewo. Owoce tej głębokiej jedności z Jezusem są wspaniałe: cała nasza osoba zostaje przemieniona przez łaskę Ducha Świętego: dusza, inteligencja, wola, uczucia, a nawet ciało, ponieważ jesteśmy jednością ducha i ciała. Otrzymujemy nowy sposób istnienia, życie Chrystusa staje się także naszym: możemy myśleć tak jak On, działać tak jak On, postrzegać świat i rzeczy oczami Jezusa. Dlatego możemy kochać naszych braci, począwszy od najuboższych i cierpiących, jak On kochał — kochać ich Jego sercem i nieść w świat owoce dobroci, miłości i pokoju.

Każdy z nas jest latoroślą jedynego winnego krzewu; a wszyscy razem jesteśmy wezwani, by przynosić owoce tej wspólnej przynależności do Chrystusa i Kościoła. Powierzmy się wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, abyśmy mogli być żywymi latoroślami w Kościele i konsekwentnie dawać świadectwo naszej wiary — w spójności życia i myśli, życia i wiary — będąc świadomi, że wszyscy, odpowiednio do naszych poszczególnych powołań, uczestniczymy w jednej zbawczej misji Chrystusa.

Po modlitwie maryjnej Papież powiedział m.in.:

Drodzy bracia i siostry! (...) Wczoraj w Turynie został ogłoszony błogosławionym Alojzy Bordino, konsekrowany wierny świecki ze Zgromadzenia Braci św. Józefa Benedykta Cottolengo. Poświęcił on swe życie osobom chorym i cierpiącym. Nieustannie oddawał się pracy na rzecz najuboższych, lecząc i obmywając ich rany. Dziękujmy Panu za tego pokornego i wielkodusznego Jego ucznia.

Specjalne pozdrowienia kieruję dziś do Stowarzyszenia Méter, w dniu poświęconym dzieciom będącym ofiarami przemocy. Dziękuję wam za wasze zaangażowanie, z jakim staracie się zapobiegać tym przestępstwom. Wszyscy musimy zabiegać o to, aby każda osoba ludzka, a zwłaszcza dzieci, były zawsze bronione i chronione. (...)

Życzę wszystkim udanej niedzieli. I proszę was, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama