Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papież Franciszek

Jak kwiat drzewa migdałowego

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 6 stycznia 2014 r.Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dziś obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, to znaczy «ukazania się» Pana. Uroczystość ta jest związana z opowieścią biblijną o przybyciu Mędrców ze Wschodu do Betlejem, aby oddać hołd królowi Żydów: wydarzenie to papież Benedykt wspaniale skomentował w swojej książce o dzieciństwie Jezusa. Było to właśnie pierwsze «objawienie się» Chrystusa narodom. Dlatego Objawienie Pańskie uwydatnia fakt powszechności zbawienia przyniesionego przez Jezusa. Dzisiejsza liturgia głosi: «Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi!», bo Jezus przyszedł do nas wszystkich, do wszystkich narodów, do wszystkich!

Faktycznie, to święto ukazuje nam podwójny ruch: z jednej strony ruch Boga ku światu, ku ludzkości — całą historię zbawienia, która osiąga swój szczyt w Jezusie — a z drugiej, ruch ludzi ku Bogu — pomyślmy o religiach, poszukiwaniu prawdy, o drodze narodów do pokoju, pokoju wewnętrznego, sprawiedliwości, wolności. Ten podwójny ruch jest pobudzany przez wzajemne przyciąganie. Jeśli chodzi o Boga, co Go przyciąga? Miłość do nas: jesteśmy Jego dziećmi, On nas kocha i chce nas uwolnić od zła, chorób, śmierci i zaprowadzić do swojego domu, do swego królestwa. «Bóg jedynie z łaski pociąga nas ku sobie» (adhort. apost. Evangelii gaudium, 112). Także z naszej strony jest miłość, jest pewne pragnienie: dobro zawsze nas pociąga, prawda nas pociąga, życie, szczęście, pociąga nas piękno... Jezus jest miejscem, w którym spotyka się to wzajemne przyciąganie i ten podwójny ruch. Jest Bogiem i człowiekiem: Jezus. Bóg i człowiek. Ale kto podejmuje inicjatywę? Zawsze Bóg! Miłość Boga zawsze poprzedza naszą miłość! On zawsze podejmuje inicjatywę. Czeka na nas, zaprasza nas, ale to jest zawsze Jego inicjatywa. Jezus jest Bogiem, który stał się człowiekiem, przyjął ciało, urodził się dla nas. Nowa gwiazda, która ukazała się Mędrcom, była znakiem narodzin Chrystusa. Gdyby ci ludzie nie zobaczyli gwiazdy, nie wyruszyliby. Światło nas poprzedza, prawda nas poprzedza, piękno nas poprzedza. Bóg nas poprzedza. Prorok Izajasz mówił, że Bóg jest jak kwiat drzewa migdałowego. Dlaczego? Ponieważ na tamtej ziemi pierwszy zakwita kwiat migdałowca. A Bóg zawsze poprzedza, zawsze pierwszy nas szuka, On robi pierwszy krok. Bóg nas zawsze poprzedza. Jego łaska nas poprzedza, a łaska ta pojawiła się w Jezusie. On jest Objawieniem. On, Jezus Chrystus, jest objawieniem się Bożej miłości. Jest z nami.

Cały Kościół włącza się w ten ruch Boga ku światu: jego radością jest Ewangelia, jest odzwierciedlanie światła Chrystusa. Kościół to ludzie, którzy doświadczyli tego przyciągania i noszą je w sobie, w sercu i w życiu. Chciałbym — szczerze — «chciałbym powiedzieć tym, którzy czują się daleko od Boga i od Kościoła, którzy się lękają i są obojętni — powiedzieć to z szacunkiem: Pan wzywa również ciebie, byś stanowił część Jego ludu, i czyni to z wielkim szacunkiem i miłością!» (tamże, 113). Pan ciebie wzywa, Pan ciebie poszukuje, Pan czeka na ciebie. Pan nie uprawia prozelityzmu, daje miłość, a miłość ta ciebie szuka, czeka na ciebie, na ciebie, który w tym momencie nie wierzysz lub jesteś daleko. To właśnie jest miłość Boga.

Prośmy Boga, prośmy, o radość ewangelizacji dla całego Kościoła, ponieważ został on «posłany przez Chrystusa celem objawiania i udzielania miłości Bożej wszystkim ludziom i narodom» (Ad gentes, 10). Niech Maryja Panna pomoże nam wszystkim być uczniami-misjonarzami, małymi gwiazdami, które odzwierciedlają Jego światło. I módlmy się, ażeby serca otworzyły się na przyjęcie przepowiadania, a wszyscy ludzie stali się «współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię» (Ef 3, 6).

Po modlitwie «Anioł Pański» Ojciec Święty powiedział:

Bracia i Siostry!

Zwracam się z serdecznymi życzeniami do braci i sióstr z Kościołów Wschodnich, którzy jutro będą obchodzili Boże Narodzenie. Niech pokój, który Bóg dał ludzkości wraz z narodzeniem Jezusa, Słowa Wcielonego, umocni we wszystkich wiarę, nadzieję i miłość i przyniesie pocieszenie wspólnotom chrześcijańskim, Kościołom, przeżywającym trudne doświadczenia.

W Objawienie Pańskie obchodzony jest Misyjny Dzień Dzieci, zaproponowany przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. W parafiach liczne dzieci podejmują inicjatywy na rzecz solidarności z rówieśnikami i w ten sposób poszerzają horyzonty swego braterstwa. Drogie dzieci i nastolatki, przez wasze modlitwy i zaangażowanie współpracujcie w misji Kościoła. Dziękuję wam za to i was błogosławię!

Następnie Papież pozdrowił grupy pielgrzymów,
a na zakończenie dodał:

Wszystkim życzę dobrego święta Objawienia Pańskiego, dobrego obiadu, i do widzenia!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ewangelizacja Ewangelia Objawienie Pańskie Trzech Króli bliskość Boga poszukiwanie Boga historia zbawienia szukanie Boga misyjny dzień dzieci drzewo migdałowe przyciąganie inicjatywa Boża
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W