Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papież Franciszek

Zadanie domowe

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 10 stycznia 2016Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

W tę niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego obchodzimy święto Chrztu Jezusa i z wdzięcznością wspominamy własny chrzest. W tym kontekście dziś rano ochrzciłem 26 niemowląt: módlmy się za nie!

Ewangelia przedstawia nam Jezusa w wodach Jordanu, w trakcie wspaniałego objawienia Bożego. Św. Łukasz pisze: «Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: 'Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie'» (Łk 3, 21-22). W ten sposób Jezus zostaje namaszczony i objawiony przez Ojca jako Mesjasz zbawiciel i wyzwoliciel.

W tym wydarzeniu — poświadczonym przez wszystkie cztery Ewangelie — dokonało się przejście od chrztu Jana Chrzciciela, opartego na symbolu wody, do chrztu Jezusa «Duchem Świętym i ogniem» (Łk 3, 16). W chrzcie chrześcijańskim bowiem to Duch Święty jest głównym sprawcą: to On wypala i niszczy grzech pierworodny, przywracając ochrzczonemu piękno łaski Bożej; to On wyzwala nas z władzy ciemności, to znaczy grzechu, i przenosi nas do królestwa światła, to znaczy miłości, prawdy i pokoju: tym jest królestwo światła. Pomyślmy, do jakiej godności wynosi nas chrzest! «Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy» (1 J 3, 1), woła apostoł Jan. Ta wspaniała rzeczywistość — bycie dziećmi Bożymi, pociąga za sobą odpowiedzialność za naśladowanie Jezusa, posłusznego Sługi, i odtwarzanie w sobie Jego cech: łagodności, pokory, czułości. A nie jest to łatwe, zwłaszcza jeśli wokół nas jest tyle nietolerancji, pychy, zawziętości. Ale z mocą, która pochodzi od Ducha Świętego, jest to możliwe!

Duch Święty, którego otrzymaliśmy po raz pierwszy w dniu naszego chrztu, otwiera nam serce na prawdę, na całą prawdę. Duch pobudza nasze życie do obrania zobowiązującej, ale radosnej ścieżki miłości i solidarności wobec naszych braci. Duch daje nam czułość Bożego przebaczenia i przenika nas niezwyciężoną mocą miłosierdzia Ojca. Nie zapominajmy, że Duch Święty jest obecnością żywą i ożywiającą w tym, kto Go przyjmuje, modli się w nas i napełnia nas radością duchową.

Dziś, w święto Chrztu Jezusa, pomyślmy o dniu naszego chrztu. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, dziękujmy za ten dar. A zadam wam pytanie: kto z was zna datę swego chrztu? Z pewnością nie wszyscy. Dlatego zachęcam was, abyście dowiedzieli się, pytając na przykład swych rodziców, dziadków, rodziców chrzestnych lub idąc do parafii. Bardzo ważne jest jej poznanie, gdyż jest to data, którą należy świętować: jest to data naszych ponownych narodzin jako dzieci Bożych. Dlatego macie zadanie domowe na ten tydzień: dowiedzieć się daty swego chrztu. Świętowanie tego dnia oznacza potwierdzenie naszego przylgnięcia do Jezusa wraz ze zobowiązaniem do życia po chrześcijańsku, jako członkowie Kościoła i nowej ludzkości, w której wszyscy są braćmi.

Niech Maryja Panna, pierwsza uczennica swojego Syna Jezusa, pomoże nam przeżywać z radością i gorliwością apostolską nasz chrzest, przez przyjmowanie każdego dnia daru Ducha Świętego, który czyni nas dziećmi Bożymi.

Po modlitwie maryjnej Ojciec Święty powiedział m.in.:

Drodzy bracia i siostry! Pozdrawiam was wszystkich, wiernych z Rzymu oraz pielgrzymów, przybyłych z Włoch i z innych krajów. (...)

Jak powiedziałem, w dniu święta Chrztu Jezusa, zgodnie z tradycją, ochrzciłem wiele dzieci. Teraz chciałbym udzielić szczególnego błogosławieństwa wszystkim dzieciom, które zostały ochrzczone w ostatnim czasie, ale także młodzieży i dorosłym, którzy niedawno przyjęli sakramenty inicjacji chrześcijańskiej lub się do nich przygotowują. Niech łaska Chrystusa zawsze im towarzyszy!

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Nie zapomnijcie o zadaniu domowym: poszukajcie daty swego chrztu. I proszę, nie zapominajcie także modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: chrzest sakrament Duch Święty chrześcijanin światło Chrzest Pański data chrztu królestwo światła nowe narodziny nowo narodzony
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W