Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański/Regina Coeli" 13.05.2018

Papież Franciszek

Mężczyźni i kobiety wniebowstąpienia Jezusa

Mężczyźni i kobiety wniebowstąpienia Jezusa - foto
Autor/źródło: Ewa Klejnot-Schreiber

Rozważanie przed modlitwą "Regina Coeli" 13 maja 2018

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dzisiaj we Włoszech i w wielu innych krajach obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. To święto zawiera dwa elementy. Z jednej strony kieruje nasze spojrzenie ku niebu, gdzie Jezus, otoczony chwałą, zasiada po prawicy Boga (por. Mk 16, 19). Z drugiej strony przypomina nam początek misji Kościoła: dlaczego? Bo Jezus, który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, posyła swoich uczniów, aby szerzyli Ewangelię na całym świecie. Dlatego Wniebowstąpienie zachęca nas, byśmy wznieśli spojrzenie ku niebu, aby następnie natychmiast skierować je ku ziemi, wypełniając zadania powierzone nam przez zmartwychwstałego Pana.

Do tego zachęca nas dzisiejszy fragment Ewangelii, w którym wydarzenie wniebowstąpienia następuje bezpośrednio po tym, gdy Jezus powierza uczniom misję. Jest to misja bezkresna — to znaczy dosłownie bez granic — która przekracza ludzkie siły. Jezus mówi bowiem: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu» (Mk 16, 15). Zbyt śmiałe wydaje się zadanie, które Jezus powierza małej grupie prostych ludzi, pozbawionych wielkich zdolności intelektualnych! Jednak ta niewielka grupa, nieistotna w obliczu wielkich mocarstw świata, jest posłana, aby nieść orędzie miłości i miłosierdzia Jezusa do każdego zakątka ziemi.

Ale ten Boży plan może zostać zrealizowany jedynie dzięki mocy, której sam Bóg udziela apostołom. W tym sensie Jezus zapewnia, że ich misję będzie wspierał Duch Święty. Mówi tak: «Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi» (Dz 1, 8). W ten sposób mogła zostać wypełniona ta misja, a apostołowie rozpoczęli dzieło, które następnie kontynuowali ich następcy. Misja powierzona przez Jezusa apostołom była kontynuowana przez wieki i jest kontynuowana także i dzisiaj: wymaga współpracy nas wszystkich. Każdy bowiem na mocy otrzymanego chrztu jest uprawniony do głoszenia Ewangelii. Właśnie chrzest daje nam tę zdolność i pobudza nas, byśmy byli misjonarzami, byśmy głosili Ewangelię.

Wniebowstąpienie Pańskie, rozpoczynając nową formę obecności Jezusa pośród nas, wymaga, abyśmy mieli otwarte oczy i serce, by Go spotkać, aby Mu służyć i dawać o Nim świadectwo innym. Chodzi o to, abyśmy byli mężczyznami i kobietami Wniebowstąpienia, czyli poszukującymi Chrystusa na drogach naszych czasów, niosącymi Jego słowo zbawienia aż po krańce ziemi. Na tej drodze spotykamy samego Chrystusa w braciach, zwłaszcza w najuboższych, w tych, którzy w swoim ciele doświadczają trudów i upokorzeń starych i nowych form ubóstwa. Tak jak na początku zmartwychwstały Chrystus posłał swoich apostołów, dając im moc Ducha Świętego, tak dzisiaj posyła nas, z tą samą mocą, abyśmy dawali konkretne i widzialne znaki nadziei. Bo Jezus daje nam nadzieję, odszedł do nieba i otworzył bramy nieba, i daje nadzieję, że my tam dotrzemy.

Niech Najświętsza Maryja Panna, która będąc Matką Pana, który umarł i zmartwychwstał, ożywiła wiarę pierwszej wspólnoty uczniów, pomaga nam również wznosić «w górę serca», jak nas zachęca liturgia. A jednocześnie niech nam pomoże stawiać «stopy na ziemi» i odważnie zasiewać Ewangelię w konkretnych sytuacjach życia i historii.

Po modlitwie maryjnej Ojciec Święty powiedział m.in.:

Drodzy bracia i siostry, jestem szczególnie blisko umiłowanych mieszkańców Indonezji, zwłaszcza wspólnot chrześcijańskich w mieście Surabaja, które bardzo ucierpiały na skutek poważnego ataku na miejsca kultu. Modlę się za ofiary i ich krewnych. Wspólnie wzywajmy Boga pokoju, aby ustała przemoc, a w sercu wszystkich znalazły miejsce uczucia nie nienawiści i przemocy, lecz pojednania i braterstwa. Pomódlmy się w milczeniu.

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, którego temat brzmi: «Fake news — czyli fałszywe wiadomości — a dziennikarstwo pokoju». Pozdrawiam wszystkich pracowników mediów, zwłaszcza dziennikarzy, którzy starają się szukać prawdy w informacjach, przyczyniając się do umacniania sprawiedliwego i pokojowego społeczeństwa. (...)

W wielu krajach jest dzisiaj obchodzony dzień poświęcony mamom, więc brawa dla mam! Chciałbym pozdrowić wszystkie mamy, dziękując im za ich opiekę nad rodzinami. Pamiętam też o mamach, które patrzą na nas z nieba i nadal opiekują się nami poprzez modlitwę. Módlmy się do naszej niebieskiej Mamy, która dzisiaj, 13 maja, jako Matka Boża Fatimska pomaga nam iść naprzód.

Życzę wszystkim udanej niedzieli. I proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zbawienie zmartwychwstanie eschatologia misja niebo misja Kościoła uczeń Chrystusa okres wielkanocny Wniebowstąpienie Pańskie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W