Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papież Franciszek

Miłujmy tych, którzy nas nie kochają

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 22 czerwca 2014Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

We Włoszech i w wielu innych krajach obchodzona jest w tę niedzielę uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa — często używa się łacińskiej nazwy: Corpus Domini lub Corpus Christi. Wspólnota kościelna gromadzi się wokół Eucharystii, by adorować najcenniejszy skarb, jaki jej zostawił Jezus.

Ewangelia św. Jana przytacza mowę o «chlebie życia», wygłoszoną przez Jezusa w synagodze w Kafarnaum, w której stwierdza: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało, [wydane] za życie świata» (J 6, 51). Jezus podkreśla, że nie przyszedł na świat, aby dać jakąś rzecz, ale by dać samego siebie, swoje życie, jako pokarm dla tych, którzy w Niego wierzą. Ta nasza komunia z Panem zobowiązuje nas, Jego uczniów, do naśladowania Go przez czynienie z naszego życia chleba łamanego dla innych, tak jak Nauczyciel połamał chleb, który jest Jego prawdziwym ciałem. Natomiast naszą życiową postawę dzielenia się chlebem z innymi wyraża okazywanie wielkoduszności bliźniemu.

Za każdym razem, kiedy bierzemy udział w Mszy św. i karmimy się Ciałem Chrystusa, obecność Jezusa i Ducha Świętego działa w nas, kształtuje nasze serce, przekazuje nam postawy wewnętrzne, które przekładają się na zachowania zgodne z Ewangelią. Są nimi przede wszystkim posłuszeństwo Słowu Bożemu, następnie braterstwo między nami, odwaga chrześcijańskiego świadectwa, wyobraźnia miłosierdzia, zdolność dawania nadziei zniechęconym, przyjmowanie wykluczonych. W ten sposób dzięki Eucharystii dojrzewa chrześcijański styl życia. Miłość Chrystusa, przyjęta z otwartym sercem, zmienia nas, przeobraża nas, czyni nas zdolnymi do miłości nie na ludzką miarę, zawsze ograniczoną, ale na miarę Bożą. A jaka jest miara Boża? Bez miary! Miara Boża jest bezmierna. Jest nią wszystko! Wszystko! Wszystko! Nie można zmierzyć miłości Boga: jest bezmierna! A wtedy stajemy się zdolni do miłowania nawet tych, którzy nas nie kochają: a to nie jest łatwe! Miłowanie tego, kto nas nie kocha... Bo jeśli wiemy, że jakaś osoba nas nie lubi, także my jesteśmy skłonni jej nie lubić. Tymczasem nie! Musimy kochać również tego, kto nas nie kocha! Musimy przeciwstawiać się złu dobrem, przebaczać, dzielić się, udzielać gościny. Dzięki Jezusowi i Jego Duchowi Świętemu także nasze życie staje się «chlebem łamanym» dla naszych braci. Żyjąc w ten sposób, odkrywamy prawdziwą radość! Radość czynienia z siebie daru, by odwzajemnić wielki dar, który otrzymaliśmy jako pierwsi, bez naszej zasługi. To jest piękne: nasze życie staje się darem! To jest naśladowanie Jezusa. Chciałbym przypomnieć te dwie rzeczy: Pierwsza: miarą miłości Boga jest miłowanie bez miary. Czy to jest jasne? A nasze życie, z miłością Jezusa, kiedy przyjmujemy Eucharystię, staje się darem. Takim, jakim było życie Jezusa. Nie zapominajcie o tych dwóch rzeczach: miarą miłości Boga jest miłowanie bez miary. A my, idąc za Jezusem, z Eucharystią, czynimy z naszego życia dar.

Jezus, Chleb życia wiecznego, zstąpił z nieba i stał się człowiekiem dzięki wierze Najświętszej Maryi Panny. Najpierw nosiła Go w sobie z niewypowiedzianą miłością, a potem szła za Nim wiernie aż po krzyż i zmartwychwstanie. Prośmy Matkę Bożą, aby pomogła nam odkryć na nowo piękno Eucharystii i uczynić ją centrum naszego życia, szczególnie w niedzielnej Mszy św. i w adoracji.

Po modlitwie «Anioł Pański» Papież powiedział m.in.:

Drodzy Bracia i Siostry!

26 czerwca będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur, ogłoszony przez ONZ. Przy tej okazji jeszcze raz zdecydowanie potępiam wszelkie formy tortur i zachęcam chrześcijan, by angażowali się we współpracę na rzecz jej zniesienia oraz by wspierali ofiary i ich rodziny. Stosowanie tortur jest grzechem śmiertelnym! To jest bardzo ciężki grzech! (...)

Życzę wszystkim udanej niedzieli i dobrego obiadu. Módlcie się za mnie! Módlcie się za mnie i do widzenia!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Eucharystia chleb ciało Chrystusa miłość bliźniego Boże Ciało kochać miłość nieprzyjaciół miłować bez miary
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W