Chrońmy nasz wspólny dom

Przemówienie do ofiarodawców choinki i szopki na placu św. Piotra, 5.12.2019

Katastrofy naturalne, które w ubiegłym roku zdewastowały lasy w północnych Włoszech, są «sygnałami alarmowymi» — powiedział Papież Franciszek, przyjmując w czwartek 5 grudnia w Auli Pawła VI delegacje włoskich regionów, z których pochodzą choinka i szopka umieszczone na placu
św. Piotra oraz szopka ustawiona w Auli. Oprócz przedstawicieli władz świeckich obecni byli też biskupi trzech diecezji: Padwy, Trydentu i Vittorio Veneto, którzy przywitali Papieża na początku spotkania. Poniżej zamieszczamy przemówienie Ojca Świętego.

Drodzy Bracia i Siostry!

Z radością przyjmuję was w dniu odsłonięcia szopki i zapalenia świateł na choince na placu św. Piotra. Łączy je wspólna pamięć o huraganie, który jesienią ubiegłego roku nawiedził region Wenecji, wyrządzając ogromne szkody. Witam was wszystkich, poczynając od braci biskupów, którym dziękuję za skierowane do mnie słowa. Wyrażam głęboką wdzięczność władzom świeckim, które wsparły ten dar dwóch religijnych symboli świąt Bożego Narodzenia. Wyrażają one miłość mieszkańców prowincji Trydentu, Vicenzy i Treviso, a w sposób szczególny paru miejscowości położonych na terytorium diecezji Trydentu, Padwy i Vittorio Veneto.

Dzisiejsze spotkanie stwarza mi sposobność do skierowania jeszcze raz słów otuchy do waszych społeczności, które w zeszłym roku ucierpiały na skutek wielkiej katastrofy naturalnej, jaka zniszczyła rozległe obszary leśne. Są to wydarzenia napełniające lękiem, sygnały alarmowe, wysyłane przez świat stworzony, które przynaglają nas do podejmowania natychmiast skutecznych decyzji, by chronić nasz wspólny dom.

Dziś po południu zostaną zapalone lampki zdobiące choinkę. Będzie ona stała obok szopki aż do zakończenia świąt Bożego Narodzenia, i zarówno choinka, jak szopka będą podziwiane przez licznych pielgrzymów, przybywających ze wszystkich części świata. Dziękuję wam, drodzy przyjaciele, za te dary, a także za mniejsze choinki, przeznaczone do innych miejsc w Watykanie. Z przyjemnością przyjąłem informację, że aby zastąpić wycięte drzewka, zostanie posadzonych 40 świerków, aby odbudować drzewostan, bardzo mocno nadszarpnięty przez huragan w 2018 r. Jodła, którą zechcieliście podarować, jest znakiem nadziei zwłaszcza dla waszych lasów, aby jak najszybciej zostały uporządkowane, co pozwoli rozpocząć ponowne ich zalesianie.

Szopka, niemal w całości wykonana z drewna i złożona z elementów architektonicznych typowych dla tradycji regionu trydenckiego, pomoże odwiedzającym zasmakować duchowego bogactwa Bożego Narodzenia. Pnie drzew, pochodzące z terytoriów zdewastowanych przez gwałtowne burze, ustawione jako tło dla krajobrazu, podkreślają niepewność sytuacji, w której znalazła się Święta Rodzina w tamtą noc w Betlejem. Również artystyczna szopka z Conegliano, ustawiona w Auli Pawła VI, pomoże kontemplować ubogą grotę, w której się urodził Zbawiciel.

Jak wiecie, kilka dni temu udałem się do Greccio, gdzie odwiedziłem miejsce, w którym św. Franciszek urządził pierwszą szopkę. Tam ogłosiłem list poświęcony właśnie szopce, która jest prostym i zachwycającym znakiem naszej wiary, i nie należy go zagubić, przeciwnie, dobrze, żeby był przekazywany przez rodziców dzieciom, przez dziadków wnukom. Jest to prosty sposób głoszenia Ewangelii w świecie, który sprawia niekiedy wrażenie, że boi się pamiętać, czym naprawdę jest Boże Narodzenie, i usuwa znaki chrześcijańskie, a zachowuje tylko te, które należą do rejestru wyobrażeń banalnych, komercyjnych.

Drodzy przyjaciele, życzę serdecznie wam, waszym współziomkom i wszystkim mieszkańcom waszych regionów, abyście pogodnie i po bratersku spędzili święta Bożego Narodzenia. Niech Najświętsza Maryja Panna, która przyjęła Syna Bożego w słabości natury ludzkiej, pomaga nam kontemplować Go w twarzach osób cierpiących i niech nas umacnia, byśmy z zaangażowaniem okazywali solidarność osobom bardziej bezbronnym i słabszym. Błogosławię was z całego serca i proszę, byście modlili się za mnie. Dziękuję!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama