Obdarz nas Twoim pokojem

Papieskie orędzie wielkanocne Urbi et Orbi - 20.04.2014

Obdarz nas Twoim pokojem

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Papież Franciszek odprawił Mszę św. koncelebrowaną na placu św. Piotra, na której zakończenie powiedział: «Drodzy Bracia i Siostry, ponawiam moje życzenia dobrych świąt wielkanocnych dla was wszystkich, którzy przybyliście na ten plac z różnych stron świata. Obejmuję życzeniami wielkanocnymi tych, którzy w różnych krajach są połączeni za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Zanieście do waszych rodzin i do waszych wspólnot radosną wieść, że Chrystus, nasz pokój i nasza nadzieja, zmartwychwstał! Dziękuję wam za obecność, za waszą modlitwę i za wasze świadectwo wiary. Ze szczególną wdzięcznością dziękuję za dar pięknych kwiatów z Holandii. Życzę wszystkim dobrych świąt wielkanocnych!». W południe natomiast wygłosił z Loggii Błogosławieństwa tradycyjne orędzie do miasta i świata, w którym wspomniał dramaty, jakie przeżywa ludzkość w tym stuleciu i prosił o modlitwę, by ustały wszystkie wojny.

Drodzy Bracia i Siostry, dobrej i świętej Wielkanocy!

W Kościele na całym świecie rozbrzmiewają słowa wypowiedziane przez anioła do kobiet: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał (...). Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał» (Mt 28, 5-6).

Jest to kulminacja Ewangelii, jest to Dobra Nowina w pełnym tego słowa znaczeniu: Jezus ukrzyżowany zmartwychwstał! Wydarzenie to jest u podstaw naszej wiary i naszej nadziei: gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to chrześcijaństwo straciłoby swoją wartość; osłabłby impuls całej misji Kościoła, która z tego się zrodziła i od tego wciąż się rozpoczyna. Orędzie, jakie chrześcijanie niosą światu, jest następujące: Jezus, Miłość wcielona, umarł na krzyżu za nasze grzechy, ale Bóg Ojciec wskrzesił Go i uczynił Panem życia i śmierci. W Jezusie miłość zwyciężyła nad nienawiścią, miłosierdzie nad grzechem, dobro nad złem, prawda nad kłamstwem, życie nad śmiercią.

Dlatego mówimy wszystkim: «chodźcie i zobaczcie!». W każdej ludzkiej sytuacji, naznaczonej słabością, grzechem i śmiercią, Dobra Nowina jest nie tylko słowem, ale jest świadectwem miłości bezinteresownej i wiernej: jest wyjściem poza siebie, aby udać się na spotkanie drugiego i być blisko tych, którzy są zranieni przez życie, jest dzieleniem się z tymi, którzy nie mają tego, co niezbędne do życia, jest trwaniem u boku ludzi chorych, starych lub wykluczonych... «Chodźcie i zobaczcie!». Miłość jest silniejsza, Miłość daje życie, Miłość sprawia, że na pustyni rozkwita nadzieja.

Z tą radosną pewnością w sercu zwracamy się dziś do Ciebie, zmartwychwstały Panie!

Pomóż nam Ciebie szukać, abyśmy wszyscy mogli Cię spotkać, wiedzieć, że mamy Ojca i nie czuli się sierotami; abyśmy mogli Ciebie kochać i adorować.

Pomóż nam pokonać plagę głodu, spotęgowaną przez konflikty i ogromne marnotrawstwo, którego często jesteśmy współwinni.

Uczyń nas zdolnymi do chronienia bezbronnych, zwłaszcza dzieci, kobiet i osób starszych, niekiedy czynionych przedmiotem wyzysku i pozostawianych samym sobie.

Spraw, abyśmy mogli zatroszczyć się o braci dotkniętych epidemią wirusa Ebola w Gwinei, Sierra Leone i Liberii oraz dotkniętych wieloma innymi chorobami, które rozprzestrzeniają się także z powodu zaniedbań i skrajnego ubóstwa.

Pociesz tych, którzy nie mogą dziś świętować Zmartwychwstania Pańskiego ze swoimi bliskimi, ponieważ zostali niesprawiedliwie wyrwani spośród tych, których kochają, jak wiele osób, kapłanów i świeckich, które zostały uprowadzone w różnych częściach świata.

Pociesz tych, którzy opuścili swoją ojczyznę i wyemigrowali do miejsc, w których mogą mieć nadzieję na lepszą przyszłość, godne życie i nierzadko na swobodne wyznawanie swojej wiary.

Prosimy Cię, chwalebny Jezu, spraw, by ustały wszelkie wojny, wszystkie konflikty małe i duże, stare lub nowe!

Błagamy Ciebie zwłaszcza w sprawie Syrii, ukochanej Syrii, aby osoby cierpiące z powodu konfliktu mogły otrzymać niezbędną pomoc humanitarną, a zaangażowane weń strony nie używały już siły, by siać śmierć, zwłaszcza wobec bezbronnej ludności, ale aby miały odwagę negocjowania oczekiwanego nazbyt długo pokoju!

Jezu chwalebny, prosimy Cię, byś pocieszył ofiary bratobójczej przemocy w Iraku i wspierał nadzieje, wzbudzone przez wznowienie negocjacji między Izraelczykami a Palestyńczykami.

Błagamy Cię, by nastał kres walk w Republice Środkowoafrykańskiej i ustały okrutne zamachy terrorystyczne w niektórych częściach Nigerii oraz przemoc w Sudanie Południowym.

Prosimy Cię, aby w Wenezueli serca skłoniły się ku pojednaniu i braterskiej zgodzie.

Prosimy Cię, niech Twoje zmartwychwstanie, które świętujemy w tym roku wspólnie z Kościołami posługującymi się kalendarzem juliańskim, oświeci i natchnie pokojowe inicjatywy na Ukrainie, aby wszystkie zainteresowane strony, wspierane przez wspólnotę międzynarodową, podjęły wszelkie wysiłki, aby zapobiec przemocy i budować przyszłość kraju w duchu jedności i dialogu. Aby mogli oni dzisiaj jak bracia zaśpiewać Христос воскрес.

Modlimy się, Panie, za wszystkie narody ziemi: Ty, który zwyciężyłeś śmierć, daj nam Twoje życie, obdarz nas Twoim pokojem! Drodzy bracia i siostry, dobrych świąt wielkanocych!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama