Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Papież Franciszek

Budujmy mosty między naszymi kulturami

24 X 2013 — Audiencja dla delegacji z Centrum Szymona WiesenthalaW południe Papież Franciszek przyjął w Sali Klementyńskiej 60-osobową delegację z Centrum Szymona Wiesenthala. Ta międzynarodowa organizacja żydowska — której główna siedziba znajduje się w Los Angeles w USA — powstała w 1977 r. i ma na celu obronę praw człowieka, zachowanie pamięci o Holokauście oraz wychowywanie społeczeństwa do kultury spotkania i poszanowania. Podczas audiencji Papież wygłosił następujące przemówienie:

Drodzy Przyjaciele!

Witam delegację z Centrum Szymona Wiesenthala, międzynarodowej organizacji żydowskiej, zajmującej się obroną praw człowieka. Wiem, że to spotkanie było ustalone już od dawna przez mojego umiłowanego poprzednika Benedykta XVI, którego poprosiliście o możliwość złożenia wizyty, a którego nieustannie darzymy serdeczną myślą i naszą modlitwą.

Te spotkania z waszej strony są znakiem szacunku i poważania dla Biskupów Rzymu, za co jestem wdzięczny, a odpowiada temu uznanie Papieża za dzieło, któremu się poświęcacie: jest nim zwalczanie wszelkich form rasizmu, nietolerancji, antysemityzmu, z zachowywaniem pamięci o Szoah, i promowanie wzajemnego zrozumienia — poprzez formację i zaangażowanie społeczne.

W tych ostatnich tygodniach miałem sposobność wielokrotnie podkreślać, że Kościół potępia wszelkie formy antysemityzmu. Dzisiaj chciałbym zaznaczyć, że z problemem nietolerancji trzeba się zmierzyć w jego całości: tam gdzie jakakolwiek mniejszość jest prześladowana i spychana na margines z powodu swoich przekonań religijnych czy ze względu na przynależność etniczną, zagrożone jest dobro całego społeczeństwa, i wszyscy powinniśmy czuć, że to nas dotyczy. Ze szczególnym bólem myślę o cierpieniach, o usuwaniu na margines społeczeństwa i o autentycznych prześladowaniach, jakim poddawanych jest niemało chrześcijan w różnych krajach świata. Połączmy nasze siły, aby stwarzać warunki do rozwoju kultury spotkania, poszanowania, wzajemnego zrozumienia i przebaczenia.

Chciałbym w szczególności zwrócić uwagę na znaczenie formacji w budowaniu tego rodzaju kultury — wychowania, które nie ogranicza się do przekazywania wiedzy, ale jest też przekazywaniem żywego świadectwa, co zakłada utrwalanie się wspólnoty życia, «przymierza» z młodymi pokoleniami, zawsze otwartego na prawdę. W istocie, powinniśmy umieć przekazywać im nie tylko wiedzę na temat historii dialogu żydowsko-katolickiego, na temat zaznawanych trudności i na temat postępów, jakie dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach — powinniśmy przede wszystkim potrafić przekazywać gorące pragnienie spotkania i poznawania drugiego człowieka, promując aktywne i odpowiedzialne angażowanie się naszej młodzieży. W tym zakresie wspólne działania w służbie społeczeństwa i osób najsłabszych nabierają wielkiej wagi. Zachęcam was, abyście nadal przekazywali młodym ludziom wartość wspólnych wysiłków, aby nie godzić się na mury, a budować mosty między naszymi kulturami i tradycjami wiary. Idźmy naprzód z ufnością, odwagą i nadzieją. Szalom!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Żydzi dialog społeczeństwo prześladowanie przymierze nietolerancja szoah mniejszość Centrum Wiesenthala kultura spotkania
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W