Światowy Dzień Chorego

Katecheza podczas Audiencji Generalnej 11.02.1998

1. Dziś, 11 lutego, w dniu poświęconym wspomnieniu Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, już po raz szósty obchodzimy Światowy Dzień Chorego. W tym roku związane z tym Dniem uroczystości odbywają się w Loreto, przy Świętym Domu, gdzie z tej szczególnej okazji zgromadzili się chorzy i wolontariusze, wierni oraz pielgrzymi, przybyli z Włoch i innych krajów. Korzystając z połączenia radiowego i telewizyjnego, zwracam się do nich myślą i sercem. Pozdrawiam przede wszystkim mojego wysłannika na te obchody, Sekretarza Stanu kard. Angelo Sodano; pozdrawiam przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, abpa Javiera Lozano Barragana i wszystkich, którzy podjęli inicjatywę i zorganizowali dzisiejsze obchody. Pozdrawiam papieskiego delegata ds. sanktuarium w Loreto, bpa Angelo Comastriego oraz biskupów, którzy zechcieli wziąć udział w spotkaniu modlitewnym. Pozdrawiam służbę zdrowia i wolontariuszy, zwłaszcza członków UNITALSI.

Jednakże w sposób szczególnie serdeczny zwracam się do chorych. To oni są prawdziwymi bohaterami tego Dnia, budzącego w moim sercu tyle żywych i głębokich uczuć. Pozdrawiam ich jak najserdeczniej!

2. Loreto i chorzy! To pasjonujący temat! Słynne sanktuarium maryjne natychmiast przywodzi na pamięć tajemnicę Wcielenia, w której działanie Ducha Świętego miało zasadnicze znaczenie. I to właśnie Duchowi Świętemu poświęcony jest rok 1998, drugi rok bezpośredniego przygotowania do Jubileuszu Roku 2000.

Chciałbym udać się w duchowej pielgrzymce do stóp Dziewicy Loretańskiej wraz z wami, którzy jak co roku przybyliście dziś do auli Pawła VI na tradycyjne spotkanie w dniu 11 lutego. Łączymy się duchowo z chorymi przebywającymi w Loreto, by razem modlić się w Świętym Domu, przypominającym o przedziwnym zmiłowaniu Bożym, dzięki któremu Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród ludzi.

W sugestywnej atmosferze świętego miejsca przyjmijmy światło i moc Ducha Świętego, zdolną przemienić serce człowiecze w przybytek nadziei. W domu Maryi jest miejsce dla wszystkich Jej dzieci. Tam bowiem gdzie mieszka Bóg, człowiek znajduje schronienie, umocnienie i pokój, zwłaszcza w godzinie próby. Dzięki Maryi, «Uzdrowieniu chorych», niepewni znajdują pomoc, wątpiący — światło, a pogrążeni w cierpieniu i chorobie — ulgę.

Loreto jest domem solidarności i nadziei, gdzie w namacalny niemal sposób doświadcza się macierzyńskiej troski Maryi. Umocnieni wiarą w Jej macierzyńską opiekę, stajemy się bardziej gotowi dzielić duchowe i fizyczne cierpienia braci i — na wzór Dobrego Samarytanina — opatrzyć ich rany olejem pocieszenia i winem nadziei (por. Mszał Rzymski, Prefacja zwykła VIII).

Podobnie jak podczas godów weselnych w Kanie Galilejskiej, Najświętsza Panna wrażliwa jest na potrzeby każdego człowieka i gotowa jest wstawiać się za wszystkimi u swego Syna. Dlatego wymowny jest fakt, że co roku Światowe Dni Chorego obchodzone są w sanktuariach maryjnych.

3. Drodzy chorzy, dziś jest wasz Dzień. Myślę o tych z was, którzy zgromadzili się przy Świętym Domu, o obecnych w tej auli, jak również o wszystkich chorych zebranych u stóp Niepokalanej przy grocie w Lourdes lub w innych sanktuariach maryjnych na całym świecie. Myślę o was, jeszcze liczniejszych, przebywających w szpitalach, w domach, w pokojach, które są sanktuariami cierpliwości i codziennej modlitwy. We Wspólnocie kościelnej jest dla was specjalne miejsce. Choroba i chęć wyzdrowienia czynią was uprzywilejowanymi świadkami wiary i nadziei.

Powierzam wstawiennictwu Maryi wasze pragnienie, by odzyskać zdrowie i zachęcam was, byście czynili je zawsze świetlistym i wzniosłym dzięki teologalnej cnocie nadziei, która jest darem Chrystusa. Maryja pomoże wam nadać cierpieniu nowy sens, przemieniając je w drogę zbawienia, w okazję do ewangelizacji i odkupienia. Tak więc wasze doświadczenie bólu i samotności, wzorowane na doświadczeniu Chrystusa i ożywiane przez Ducha Świętego, będzie świadectwem zwycięskiej mocy Zmartwychwstania.

Niech Maryja uprosi wam dar ufności, która będzie was podtrzymywać podczas ziemskiego pielgrzymowania. Ufność jest nam dziś potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ bardziej złożone i problematyczne jest doświadczenie współczesnego życia.

A Ty, Najświętsza Panno Loretańska, czuwaj nad drogą nas wszystkich. Prowadź nas do niebieskiej Ojczyzny, gdzie wraz z Tobą przez całą wieczność oglądać będziemy chwałę Syna Twego, Jezusa.

Wszystkim udzielam mojego serdecznego błogosławieństwa.

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

Pieśń «Boże, coś Polskę», którą przed chwilą śpiewaliście, opiera się na tej samej melodii co pieśń maryjna «Serdeczna Matko».

«Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, niech Cię płacz dzieci do litości wzbudzi». Może w tej pieśni zawiera się również motyw, dla którego sanktuaria maryjne na całym świecie w dniu dzisiejszym, w dniu Matki Bożej z Lourdes, stają się miejscami uprzywilejowanymi dla obchodów Dnia Chorego. Właśnie ten dzień, 11 lutego, jest Dniem chorych na całym świecie, w Polsce również. W tym dniu w szczególny sposób zwracam się do chorych zarówno zgromadzonych w sanktuarium w Loreto we Włoszech, jak też do wszystkich chorych w sanktuariach polskich. Pozdrawiam ich i polecam Matce Bożej, a równocześnie proszę ich bardzo o modlitwę za Ojczyznę, za Kościół, za Papieża, za wszystkie potrzeby świata całego.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama