Chrońmy i brońmy dzieci

Katecheza podczas audiencji generalnej po tragedii w Biesłanie, 8.09.2004

W środę 8 września 2004, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Jan Paweł II spotkał się w Auli Pawła VI z wiernymi. W skierowanym do nich przemówieniu poruszył kwestię konieczności obrony wszystkich dzieci padających dziś ofiarą przemocy ze strony dorosłych. Mówił również o dzieciach zamordowanych w Biesłanie w Osetii.

1. W liturgii wspominamy dziś Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. To święto, bardzo drogie pobożności ludowej, skłania nas do podziwiania w małej Maryi najczystszej jutrzenki odkupienia. Widzimy dziewczynkę, taką jak wszystkie inne, a zarazem niezwykłą, «błogosławioną między niewiastami» (por. Łk 1, 42). Maryja jest niepokalaną «córą Syjonu», przeznaczoną, by stać się Matką Mesjasza.

2. Patrząc na małą Maryję, nie sposób nie myśleć o tylu bezbronnych dzieciach z Biesłanu w Osetii, zakładnikach po barbarzyńsku uwięzionych i bestialsko zamordowanych. Znajdowały się w szkole, a więc w miejscu, w którym człowiek poznaje wartości nadające sens historii, kulturze i cywilizacji narodów: wzajemny szacunek, solidarność, sprawiedliwość i pokój. Zamiast tego w tych murach doświadczyły przemocy, nienawiści i śmierci, zgubnych konsekwencji okrutnego fanatyzmu oraz chorobliwej pogardy dla osoby ludzkiej.

Spojrzeniem ogarniamy teraz wszystkie niewinne dzieci, które w każdym zakątku świata padają ofiarą przemocy ze strony dorosłych. Dzieci, które zmusza się, by sięgały po broń, uczyły się nienawidzić i zabijać; dzieci, z których ciągnie się łatwe zyski, zmusza się je do żebrania na ulicach; dzieci maltretowane, upokarzane, wykorzystywane i krzywdzone przez dorosłych; dzieci pozostawione samym sobie, pozbawione ciepła rodzinnego i perspektyw na przyszłość; dzieci umierające z głodu, zabijane w licznych konfliktach w różnych częściach świata.

3. Oto wielki krzyk bólu znieważonego w swej godności dzieciństwa. Nikt nie może i nie powinien pozostać nań obojętny. Drodzy bracia i siostry, przed kołyską małej Maryi na nowo uświadamiamy sobie obowiązek, jaki na nas wszystkich spoczywa, ochrony i obrony tych kruchych stworzeń i budowania dla nich pokojowej przyszłości.

Módlmy się wspólnie, by zostały im stworzone warunki pogodnej i bezpiecznej egzystencji.

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

Dzisiaj przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Oddając cześć Niepokalanej Matce Syna Bożego w Jej dziecięcej postaci, nie możemy nie wspomnieć niedawnych ofiar barbarzyńskiego aktu terroru w Osetii i wszystkich dzieci, które w różnych stronach świata cierpią z powodu przemocy dorosłych. Nie ustawajmy w modlitwie, aby każde dziecko było przyjmowane z szacunkiem i miłością. Módlmy się o pokój na świecie. Szczęść Boże!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama