List do arcybiskupa Belgradu

List do abpa Franca Perko, metropolity Belgradu wysłany w trakcie wojny w Kosowie. 19.04.1999

Do Czcigodnego Brata abpa Franca Perko, metropolity Belgradu, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Jugosławii

Z głębokim bólem śledzę tragiczną i pogarszającą się z dnia na dzień sytuację humanitarną w różnych regionach Jugosławii, a przede wszystkim w Kosowie. Całym sercem łączę się także z pasterzami i wiernymi wspólnot katolickich oraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, niosącymi pomoc tym, którzy w tej chwili cierpią najbardziej, ponieważ zostali oderwani od rodzin, wypędzeni z własnych domów i niesprawiedliwie skazani na tułaczkę z dala od swojej ziemi.

Pragnę zarazem zapewnić ciebie, czcigodny bracie, i wszystkich biskupów Jugosławii, że Stolica Apostolska będzie nadal zabiegać o przywrócenie pokoju, aby oszczędzono dalszych cierpień ludności, zwłaszcza mieszkańcom Kosowa, tak już tragicznie doświadczonym.

Na koniec należy przypomnieć wszystkim, którzy kierują życiem narodów i społeczności międzynarodowej, że droga dialogu jest zawsze możliwa i zawsze może doprowadzić do rozwiązań honorowych dla wszystkich stron, w duchu poszanowania dla mężczyzn i kobiet żyjących na tej samej ziemi — dzieci jedynego Ojca, który jest w niebie.

W tej tragicznej chwili o to właśnie modli się cały Kościół, który jest dziś wam szczególnie bliski i prosi jednomyślnie Boga, aby jak najprędzej nad waszym krajem wzeszła gwiazda pokoju oraz by były szanowane prawa wszystkich istot stworzonych przez Boga.

Z takimi myślami i uczuciami udzielam tobie, czcigodny bracie, oraz wszystkim biskupom Jugosławii mego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Watykan, 19 kwietnia 1999 r.
JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama