Dzień postu i błagania o pokój

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 9.12.2001

1. Wezwałem katolików, by najbliższy piątek, 14 grudnia, uczynili dniem postu i błagania Boga o trwały pokój, oparty na sprawiedliwości. Do tej inicjatywy zechcieli się przyłączyć także wyznawcy innych religii, w szczególności żydzi i muzułmanie, jak również wiele osób dobrej woli.

W obecnej, bardzo złożonej sytuacji międzynarodowej ludzkość musi zmobilizować swoje najlepsze siły, aby miłość zwyciężyła nad nienawiścią, pokój nad wojną, prawda nad kłamstwem, przebaczenie nad zemstą.

2. Zarówno pokój, jak i przemoc rodzą się w sercu człowieka, nad którym władzę ma jedynie Bóg. Świadomi tego, ludzie wierzący od zawsze stosują przeciwko poważnym zagrożeniom broń postu i modlitwy, którym towarzyszą konkretne uczynki miłosierdzia.

Post jest wyrazem cierpienia z powodu wielkiego nieszczęścia, lecz także woli przyjęcia za nie w pewnej mierze odpowiedzialności, poprzez wyznanie własnych grzechów i postanowienie, by nawrócić serce oraz podjąć działania zapewniające większą sprawiedliwość względem Boga i względem bliźniego. Poszcząc uznajemy, z pełną ufności pokorą, że prawdziwa odnowa osobista i społeczna może pochodzić jedynie od Boga, od którego wszyscy całkowicie zależymy. Post pozwala ponadto dzielić się chlebem powszednim z tymi, którzy są go pozbawieni; nie ma to nic wspólnego z jakimkolwiek pietyzmem bądź czysto formalną opieką socjalną.

Życzę całemu Ludowi Bożemu, aby podjął post przewidziany na przyszły piątek w duchu wiary, pokory i łagodności, a duszpasterzom diecezjalnym dziękuję za staranność, z jaką przygotowują do tego dnia swoje wspólnoty.

3. Ta inicjatywa nabiera dla nas chrześcijan szczególnego znaczenia, ponieważ przeżywamy teraz Adwent, czas nadziei, w którym musimy pracowicie przygotowywać drogi Panu, który wszedł w historię jako Zbawiciel i który powróci na końcu czasów jako miłosierny Sędzia. Dzień 14 grudnia jest też dniem zakończenia Ramadanu, w czasie którego wyznawcy islamu poprzez post wyrażają swoje oddanie się we władzę jedynego Boga. Szczerze życzę, aby podjęta jednocześnie religijna pokuta przyczyniła się do pogłębienia wzajemnego zrozumienia pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami, bardziej niż kiedykolwiek zobowiązanymi dzisiaj do budowania razem sprawiedliwości i pokoju.

Niech Maryja Dziewica, której święto obchodziliśmy uroczyście wczoraj, a którą również muzułmanie darzą czcią i pobożnym uwielbieniem, czuwa nad nami i wyjedna dla całego świata pokój.

Po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański» Ojciec Święty powiedział m.in.:

Trzeba położyć kres deptaniu praw człowieka, które jest podłożem przymusowego przemieszczania się ludności cywilnej.

W najbliższych dniach przedstawiciele stu czterdziestu krajów sygnatariuszy spotkają się w Genewie, aby potwierdzić decyzje zawarte w konwencji podpisanej w 1951 r., dotyczącej statusu uchodźców, oraz w jej Protokole z 1967 r. Wyrażam pragnienie, aby wszystkie narody objęły ochroną prawną osoby, niestety bardzo liczne, zmuszone do opuszczenia swych krajów, jak również tak zwanych «uchodźców wewnętrznych». Niech wspólne wysiłki położą kres poważnemu naruszaniu praw człowieka, które powoduje przymusowe przesiedlenia.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama