Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

Kościół głosi nadzieję

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 10 sierpnia 20031. Służyć Ewangelii nadziei — taka jest misja Kościoła, również w Europie. Tę misję Kościół pełni głosząc nadzieję i realizując konkretne dzieła miłosierdzia. Tak było na przestrzeni wieków: ewangelizacji towarzyszyło skuteczne działanie na rzecz promocji człowieka. Kościół, podejmując posługę miłosierdzia, umacniał i umacnia kulturę solidarności, przyczyniając się do ożywiania uniwersalnych wartości ludzkiego współistnienia (por. Ecclesia in Europa, 85).

2. Także dziś trzeba «przywracać nadzieję ubogim», bowiem przyjmując ich i służąc im, przyjmuje się samego Chrystusa i Jemu służy (por. Mt 25, 40). Liczne są wyzwania w tej dziedzinie, stojące przed wierzącymi w Europie. Istnieje dziś wiele kategorii osób ubogich, wśród nich są bezrobotni, chorzy, osoby starsze, samotne bądź opuszczone, bezdomni, młodzież z marginesu, imigranci i uchodźcy.

Posługą miłości jest również ponowne i wierne ukazywanie prawdy o małżeństwie i rodzinie oraz wychowywanie młodzieży, narzeczonych i rodzin w taki sposób, aby żyli «Ewangelią życia» i ją szerzyli, przez co zwalcza się «kulturę śmierci». Jedynie dzięki współdziałaniu wszystkich możliwe jest budowanie w Europie i w świecie «cywilizacji godnej człowieka» oraz ładu międzynarodowego bardziej sprawiedliwego i solidarnego.

Niech Maryja, Matka Nadziei, i św. Teresa Benedykta od Krzyża, współpatronka Europy, której wspomnienie obchodziliśmy wczoraj, pomagają Kościołowi być na kontynencie europejskim świadkiem tej czynnej miłości, która «stanowi trafną syntezę autentycznej służby Ewangelii nadziei» (tamże, 104).


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Edyta Stein rodzina małżeństwo nadzieja Solidarność Teresa Benedykta od Krzyża ubodzy wartości uniwersalne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W