Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Paweł II

DZIĘKCZYNIENIE ZA «CHLEB POWSZEDNI»

Anioł Pański, 11 listopada 2001 r.

1. Zgodnie z tradycją dziś we Włoszech obchodzony jest Dzień Dziękczynienia za owoce ziemi i pracy ludzkiej. Podczas każdej Eucharystii wspólnota chrześcijańska w momencie ofiarowania dziękuje Panu, Bogu wszechświata, bo dzięki Jego dobroci otrzymujemy chleb i wino, które stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Można powiedzieć, że dzisiejsza uroczystość w szczególny sposób uwydatnia ten wymiar «ofiarowania», jak gdyby dla przypomnienia, iż podstawowym źródłem środków utrzymania i dobrobytu jest Boża Opatrzność.

W tym roku biskupi włoscy wybrali jako temat Dnia słowa z modlitwy «Ojcze nasz»: «Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj». Chrystus, ucząc tej modlitwy swych uczniów, zachęca ich, by ufali w dobroć Boga Ojca, który z radością udziela wszelkiemu stworzeniu, a zwłaszcza ludziom, tego, co niezbędne do życia. A jednocześnie, gdy każe nam mówić: «dzisiaj» i «powszedniego», przypomina, że daru tego nie należy nigdy traktować jako czegoś oczywistego, lecz zawsze trzeba o niego prosić i przyjmować go z wdzięcznością.

Bardzo istotne znaczenie ma ponadto fakt, że Chrystus uczy prosić razem o «nasz» chleb, a nie każdy o «swój». Oznacza to, że dzieci jednego Ojca muszą czuć się odpowiedzialne za «chleb» dla wszystkich, aby każdy miał z czego godnie żyć i mógł wraz z innymi dziękować Panu.

2. Składając dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony, nie możemy zapominać o braciach i siostrach w różnych częściach świata, którym brakuje podstawowych dóbr, takich jak żywność, woda, dach nad głową, opieka medyczna. W tym momencie wielkiego napięcia na arenie międzynarodowej myślę szczególnie o drogiej ludności Afganistanu, której pilnie trzeba zapewnić nieodzowną pomoc. Jest to sytuacja wyjątkowa na skalę światową, nie możemy jednak zapominać, że w innych częściach świata ludzie wciąż żyją w warunkach skrajnego ubóstwa i potrzebują pomocy.

3. W obliczu takich sytuacji nadzwyczajne inicjatywy okazują się niewystarczające. Aby mogła zapanować sprawiedliwość, konieczna jest autentyczna zmiana stylu życia, przede wszystkim w społeczeństwach dobrobytu, jak również bardziej sprawiedliwego zarządzania zasobami, zarówno w krajach bogatych, jak i ubogich. Obecne poważne nierówności podsycają bowiem konflikty i w sposób nieodwracalny zagrażają ziemi, powietrzu, wodom, które Bóg powierzył człowiekowi, aby ich strzegł.

Niech Przenajświętsza Maryja pomoże całej rodzinie ludzkiej zrozumieć, że bogactwa ziemi są darem Boga, z których należy korzystać tak, by służyły dla dobra wszystkich.

 


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: konflikt chleb Afganistan plon żywność święto dziękczynienia pomoc humaitarna dobra naturalne

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W