Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Jan Paweł II

ZAWIERZAMY MARYI PRACE SYNODU

Rozważanie przed modlitwą «Regina caeli». 19 IV 19981. W dzisiejszej ewangelii czytamy, że Jezus, objawiając się apostołom w wieczerniku, mówi do nich: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20, 22-23). Tymi słowami zmartwychwstały Chrystus wzywa apostołów, aby byli głosicielami i szafarzami Jego miłosiernej miłości; od tamtego dnia przez wszystkie pokolenia rozbrzmiewa w sercu Kościoła to orędzie nadziei, skierowane do każdego wierzącego. Błogosławieni, którzy otwierają serca na Boże miłosierdzie! Miłosierna miłość Chrystusa uprzedza i wspomaga każde dzieło ewangelizacji, wzbogacając je wspaniałymi owocami nawrócenia i odnowy duchowej.

2. W życiu chrześcijańskiego ludu we wszystkich częściach ziemi ujawnia się nieustanne działanie Bożego miłosierdzia. Doświadczały go pierwsze wspólnoty, a później Kościół rozwijający się na różnych kontynentach.

Dzisiaj w szczególny sposób skupiamy uwagę na znakach miłosierdzia, które Bóg okazywał i nadal okazuje w Azji. Dziś rano bowiem uroczysta liturgia eucharystyczna sprawowana w Bazylice św. Piotra otworzyła Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Azji.

Temat, jaki wybrano dla tego Zgromadzenia Synodalnego, brzmi: «Jezus Chrystus Zbawiciel oraz Jego misja miłości i służby w Azji: ’Aby mieli życie i mieli je w obfitości’ (por. J 10, 10)». Jest to temat bardzo odpowiedni dla Azji, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wielość jej religii i kultur, sytuacji ekonomicznych i politycznych. Jest to niezwykle rozległy obszar, otwarty na orędzie zbawienia w Jezusie Chrystusie oraz na świadectwo solidarności chrześcijan ze społecznościami, które nierzadko przechodzą trudne próby. Myślę w tym momencie zwłaszcza o mieszkańcach Korei Północnej, wycieńczonych głodem i trudnymi warunkami życia: wzywając organizacje charytatywne Kościoła, aby zajęły się gorliwie tą trudną sytuacją, wyrażam nadzieję, że także społeczność międzynarodowa pospieszy z niezbędną pomocą.

3. Zawierzamy Maryi, Matce Kościoła, prace Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Azji. Niech Ta, która trwała pośrodku wspólnoty apostolskiej jako nauczycielka modlitwy i komunii, wyjedna obfitość darów Ducha Świętego Ojcom synodalnym i wszystkim chrześcijańskim Wspólnotom żyjącym w różnych częściach kontynentu azjatyckiego. Maryja, Matka Bożego Miłosierdzia, niech nam też uprosi, abyśmy umieli z otwartym sercem przyjąć dar miłosiernej miłości, który zmartwychwstały Chrystus ofiarowuje wszystkim wierzącym, oraz by dzięki temu Jego miłosierdzie i Jego pokój nadały kształt teraźniejszości i przyszłości całego rodzaju ludzkiego. 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: nawrócenie Maryja Duch Święty Synod Biskupów Azja wieczernik odnowa duchowa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W