Chrystus światłością narodów

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 21.11.2004

1. Dziś, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Jego mieli przed oczyma Ojcowie Soboru Watykańskiego II, kiedy przed 40 laty 21 listopada 1964 r. promulgowali Konstytucję dogmatyczną, która rozpoczyna się od słów: Lumen gentium cum sit Christus — «Światłością narodów jest Chrystus».

Konstytucja Lumen gentium była kamieniem milowym dla Kościoła idącego po drogach współczesnego świata i pobudziła Lud Boży do bardziej zdecydowanego podjęcia odpowiedzialności za budowanie Królestwa Chrystusowego, które urzeczywistni się w pełni dopiero po zakończeniu dziejów.

2. Ożywianie duchem Ewangelii porządku doczesnego jest zadaniem wszystkich ochrzczonych, a w sposób szczególny wiernych świeckich (por. Lumen gentium, nn. 31, 35, 36, 38 itd.). Cenną pomocą w wypełnianiu tej misji jest m.in. Kompendium Społecznej Nauki Kościoła, opublikowane w tym roku przez Papieską Radę «Iustitia et Pax», której jeszcze raz wyrażam swoją wdzięczność.

3. Jednakże wszelka ludzka działalność, aby była owocna, musi mieć oparcie w modlitwie. Dziś obchodzimy Dzień pro Orantibus. Wspólnoty, które prowadzą życie kontemplacyjne, serdecznie pozdrawiam i zawierzam je Najświętszej Maryi Pannie. Niech nigdy nie zabraknie tym naszym braciom i siostrom duchowego i materialnego wsparcia ze strony wszystkich wierzących.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty powiedział:

We Włoszech obchodzony jest dzisiaj Dzień Migracji pod hasłem: «Świat jako jeden dom: od nieufności do gościnności». Pozdrawiam wszystkich migrantów i tych, którzy idą razem z nimi drogą wiary i braterstwa. Niech Bóg wam błogosławi!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama