Synod ważnym wydarzeniem w Kościele

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" w dniu rozpoczęcia obrad Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Oceanii, 22.11.1998

1. Dzisiaj, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzimy uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. U kresu całorocznej drogi Kościół wyznaje wiarę w Tego, który został ukrzyżowany, zmartwychwstał i jest Panem świata i dziejów: blask Paschy ogarnia i rozjaśnia cały kosmos. To światło miłości i prawdy wybawia wszechświat od śmierci spowodowanej przez grzech i odnawia pierwotny zamysł stworzenia, aby wszystkie rzeczy zyskały pełny sens, zostały pojednane z Bogiem i ze sobą nawzajem.

Pielgrzymując przez świat, kierujemy spojrzenie ku niebu, naszej wiekuistej ojczyźnie. Ewangelia poucza nas, że aby Królestwo Boże mogło w pełni się urzeczywistnić, nie powinniśmy iść za «księciem tego świata» (por. J 12, 31; 16, 11), który sieje niezgodę i zgorszenie, ale wiernie i z pokorą naśladować Chrystusa. On prowadzi nas do królestwa pokoju i sprawiedliwości, gdzie Bóg będzie wszystkim we wszystkich.

2. Kościół jest w dziejach zapowiedzią Królestwa Bożego, co wyraża także przez swą katolickość czyli powszechność. Dziś rano w Bazylice św. Piotra została odprawiona uroczysta Eucharystia na otwarcie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Oceanii, którego temat brzmi: «Jezus Chrystus a ludy Oceanii. Kroczyć Jego drogą, głosić Jego prawdę, żyć Jego życiem». Synod jest kolejnym etapem drogi Kościoła, który dziękuje za dar Ewangelii ofiarowany wszystkim narodom i zmierza ku trzeciemu tysiącleciu, podejmując z nową energią misję głoszenia jej światu. Bardzo serdecznie witam wszystkich biskupów Oceanii, którzy przybyli z daleka do Rzymu, aby wraz z innymi Ojcami Synodalnymi wziąć udział w pracach tego Zgromadzenia. Proszę także was tutaj obecnych i cały Lud Boży o modlitwę w intencji tego ważnego wydarzenia w życiu Kościoła, które — jak ufamy — zaowocuje odnową duchową nie tylko we wspólnotach Oceanii, ale wśród wszystkich wierzących na świecie.

3. Wszyscy wierni uczestniczą bowiem przez swoje świadectwo życia w powszechnej misji na rzecz Królestwa Bożego. W szczególny sposób kapłani posyłani są do wszystkich zakątków ziemi, aby szerzyć dobrą nowinę o Bożej miłości. Drodzy bracia i siostry, wspominając obchodzony dziś w Rzymie Dzień Seminarium, zachęcam was, byście zanieśli do Boga specjalną modlitwę o powołania kapłańskie. Jezus nakazał nam prosić Ojca, aby posłał robotników na swoje żniwo: czynimy to, wzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, Królowej Apostołów, aby w Rzymie, we Włoszech i na całym świecie dojrzewały liczne i święte powołania na wzór Dobrego Pasterza.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama