W służbie Ewangelii

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański". 24.10.1999

1. Uroczystą Eucharystią, sprawowaną w Bazylice Watykańskiej, zakończyło się wczoraj II Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie. Podczas obrad synodalnych często ponawiano wezwanie do wierzących, aby byli odważnymi misjonarzami Ewangelii na naszym kontynencie.

Europa jest spragniona nadziei; właśnie dlatego potrzebuje Chrystusa. Jak przypomina sam temat zgromadzenia synodalnego, to On jest źródłem nadziei dla każdego człowieka.

2. Dzisiaj wezwanie do działalności misyjnej zyskuje wymiar uniwersalny: obchodzimy bowiem Światowy Dzień Misyjny, ostatni w tym tysiącleciu. W obliczu potrzeb duchowych naszej epoki wszyscy chrześcijanie są powołani, aby czynnie szerzyć Królestwo Boże z takim samym entuzjazmem, jaki już od dzieciństwa ożywiał Paulinę Jaricot, promotorkę Dzieła Krzewienia Wiary. W tym roku obchodzimy 200-lecie jej narodzin. Jej świetlany przykład zachęca Kościół, by z coraz większym oddaniem głosił światu orędzie Chrystusa.

W tym kontekście wzbudzą zapewne wielkie zainteresowanie obchody — zaplanowane na 22 października 2000 r. — specjalnego Jubileuszu Misyjnego oraz Światowego Kongresu Misyjnego, zorganizowanych przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów. Będzie to opatrznościowa sposobność, aby podziękować Bogu za wszystko, czego dokonano do tej pory, oraz rozbudzić entuzjazm i energię całego chrześcijańskiego ludu, by prowadził dzieło nowej ewangelizacji.

3. Wraz z całym Kościołem kieruję dziś serdeczne pozdrowienie i podziękowanie do misjonarzy i misjonarek ad gentes, którzy pełnią powierzone sobie dzieło, nie zniechęcając się trudnościami, czasem nawet za cenę życia. Niech nigdy nie zabraknie im naszego wsparcia duchowego i materialnego.

Módlmy się, drodzy bracia i siostry, za tych ofiarnych ludzi, którzy oddali się służbie Ewangelii.

Najświętsza Maryja Panna, Gwiazda Ewangelizacji, niech wspomaga misjonarzy i misjonarki i niech sprawi, aby owocowały wysiłki tych, którzy we wszystkich częściach świata współdziałają z powszechną misją Kościoła.

Po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański» Ojciec Święty powiedział m.in.:

Ulicami wszystkich miast Kolumbii przechodzą dzisiaj «marsze pokoju». Również Kolumbijczycy przebywający w Rzymie łączą się z tą inicjatywą i przybyli tu dzisiaj, aby dać wyraz solidarności i uczestniczyć we wspólnej modlitwie. Wzywam wszystkich, aby wraz z nimi prosili Boga o dar pokoju, sam zaś błogosławię i udzielam poparcia wszelkim działaniom podejmowanym w tym kierunku.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama