Dążmy usilnie do jedności

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" (Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan), 25.01.2004

1. Dziś, w święto Nawrócenia św. Pawła, kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, w czasie którego chrześcijanie w każdym zakątku ziemi modlili się razem o pełną jedność, zgodnie z wolą Pana. «Ut unum sint — aby (...) stanowili jedno» (J 17, 21). Żarliwa modlitwa Jezusa w Wieczerniku wciąż przypomina wspólnotom chrześcijańskim, że jedność jest darem — należy ją przyjąć i coraz bardziej umacniać.

2. Troska o jedność chrześcijan była stałą cechą mojego pontyfikatu i w dalszym ciągu stanowi istotny priorytet mojej posługi. W Liście apostolskim Novo millennio ineunte, ogłoszonym na zakończenie Jubileuszu, przypomniałem, że pragnienie Chrystusa jest «wiążącym poleceniem i jednocześnie siłą, która nas wspomaga, oraz zbawiennym napomnieniem pomagającym przezwyciężać nasze lenistwo i ciasnotę serca» (n. 48).

Nie ustawajmy zatem nigdy w modlitwie o jedność i w usilnym do niej dążeniu! Przeszkody, trudności, a nawet niezrozumienie i niepowodzenia nie mogą i nie powinny nas zniechęcać, bowiem «ufność, że możemy także w rzeczywistości doczesnej ustanowić pełną i widzialną komunię wszystkich chrześcijan», nie jest oparta na naszych ludzkich zdolnościach, lecz na modlitwie naszego wspólnego Pana (por. tamże).

3. Prośmy teraz ufnie Maryję, Matkę Chrystusa i Kościoła, by nas umacniała i towarzyszyła nam na drodze do jedności chrześcijan.

Po odmówieniu modlitwy Ojciec Święty powiedział:

Dziś po południu w bazylice św. Pawła za Murami będzie sprawowana tradycyjna Liturgia ekumeniczna na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zachęcam wszystkich, by duchowo uczestniczyli w tym doniosłym wydarzeniu ekumenicznym.

Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Trąd. Moja myśl kieruje się ku tym, którzy nadal cierpią wskutek choroby Hansena. Wzywając do modlitwy za nich oraz za tych, którzy się nimi opiekują, zachęcam wspólnotę międzynarodową do dalszych wysiłków na rzecz zwalczania tej choroby.

W przyszłą niedzielę we Włoszech będzie obchodzony Dzień Życia, a w diecezji rzymskiej rozpocznie się Tydzień Życia i Rodziny. Już teraz zapraszam rzymskie rodziny do udziału w Festynie Rodziny i Życia, który odbędzie się 1 lutego o godz. 15.30 w Pałacu Sportu.

Z serdecznym pozdrowieniem zwracam się do kardynała wikariusza i do dzieci z Akcji Katolickiej Rzymu, które na zakończenie Miesiąca Pokoju utworzyły «Korowód Pokoju», przechodząc z placu Navona na plac św. Piotra. Słowa uznania za trud i zachęty na przyszłość dla członków Akcji Katolickiej Rzymu!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao