Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Paweł II

SPRAWA POWOŁAŃ ZAWSZE AKTUALNA

Rozważanie przed modlitwą "Regina caeli". 25 kwietnia 19991. Przed chwilą w Bazylice św. Piotra zakończyła się Msza św., podczas której z radością udzieliłem święceń kapłańskich 31 diakonom z diecezji Rzymu. Ci nowi kapłani są wielkim darem dla rzymskiej wspólnoty kościelnej i dla Kościoła powszechnego. Dziękujmy Panu i módlmy się, aby neoprezbiterzy, pochodzący z wielu krajów, byli wierni Bogu, który powołał ich do służby ołtarza.

2. Ta wzruszająca liturgia została dziś wpisana w kontekst IV Niedzieli Wielkanocnej, czyli Światowego Dnia Modlitw o Powołania, którego temat w tym roku brzmi: «Ojciec powołuje do życia wiecznego». Jakże wielkie znaczenie mają powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego dla wiecznego zbawienia ludzi! Bóg nieustannie objawia się jako Ojciec za pośrednictwem osób, które słowem i czynem, a czasem nawet męczeństwem poświadczają, że poświęciły się całkowicie służbie braciom (por. Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1999 r.).

Wzorem dla każdego kapłana jest Jezus Dobry Pasterz, który przyszedł, aby świat miał życie i miał je w obfitości (por. J 10, 10). Przed oczyma Dobrego Pasterza otwierają się niezmierzone horyzonty nowej ewangelizacji. Czwarte Międzynarodowe Spotkanie Kapłanów, które z inicjatywy Kongregacji ds. Duchowieństwa odbędzie się w Ziemi Świętej w dniach 22-27 czerwca tego roku, stanie się sprzyjającą okazją dla kapłanów z wszystkich krajów, aby wspólnie wejść na drogę do Wielkiego Jubileuszu oraz na progu nowego tysiąclecia odnowić swą wierność i gorliwość misyjną. Będę się modlił o pomyślny przebieg tego spotkania, ufając, że zgromadzi ono licznych przedstawicieli wielu krajów z różnych kontynentów.

3. Maryi, która jest umiłowaną Córką Ojca i wzorem wielkodusznej odpowiedzi na Boże powołanie, powierzajmy modlitwy w intencji powołań, jakie zanosi dziś cały Kościół. Wzywajmy zwłaszcza Jej macierzyńskiej opieki nad nowymi kapłanami diecezji Rzymu oraz nad wszystkimi, którzy w tym roku otrzymują święcenia kapłańskie lub rozpoczynają życie konsekrowane.

Maryja Panna niech pomaga rodzicom zrozumieć wartość powołań do szczególnej konsekracji oraz wspierać ich rozwój modlitwą i własnym przykładem. Na progu trzeciego tysiąclecia szczególnie aktualnie brzmią bowiem słowa Jezusa: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo» (Mt 9, 37-38). Niech Matka Kościoła wspiera naszą modlitwę!

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty powiedział:

W obliczu ogromnych cierpień współczesnego świata, zwłaszcza wywołanych przez wojnę, coraz pilniejsza staje się potrzeba głoszenia Ewangelii miłosierdzia i dawania o niej konkretnego świadectwa. W ten kontekst wpisane jest spotkanie zorganizowane przez Papieską Radę «Cor Unum», któremu będę przewodniczył w niedzielę 16 maja. Wezmą w nim udział liczni świadkowie miłosierdzia, dla których odprawię uroczystą Eucharystię na placu św. Piotra. Będzie to doniosła okazja, aby wyrazić poparcie Kościoła dla tych, którzy służą braciom potrzebującym pomocy i starają się budować przyszłość opartą na prawdziwym pokoju w społeczeństwie braterskim i solidarnym. 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja powołanie kapłan kapłaństwo Kosowo wojna święcenia kapłańskie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W