Chrońmy prawa rodziny

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański". 26.12.1999

Chrońmy prawa rodziny 1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Jest bardzo znamienne, że w tym roku dzień ten wypada nazajutrz po Bożym Narodzeniu i po otwarciu Wielkiego Jubileuszu.

Pragnę zatem złożyć specjalne życzenia rodzinom: wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Roku Jubileuszowego wam wszystkim, rodziny Rzymu i całego świata! Jubileusz dwutysiąclecia narodzin Chrystusa jest w szczególny sposób waszym Jubileuszem, ponieważ przypomina, że Bóg zechciał wejść w ludzkie dzieje przez rodzinę.

2. Dzisiejsze święto jest dla mnie sprzyjającą sposobnością, aby na progu Roku Świętego 2000 raz jeszcze wezwać do poszanowania praw rodziny, życia i dzieci, uznanych także przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Aby umacniać prawa człowieka, trzeba bowiem chronić prawa rodziny, ponieważ to ona jest fundamentem, który pozwala w sposób integralny podjąć wyzwania teraźniejszości i przyszłości.

Rodzina jest wspólnotą miłości i życia, która powstaje, gdy mężczyzna i kobieta całkowicie oddają się sobie nawzajem w małżeństwie, gotowi przyjąć dar potomstwa. Fundamentalne prawo do życia jest wpisane w naturę człowieka od chwili poczęcia: ta prawda należy do istoty prawa naturalnego i tradycji wielkich religii, jest też zgodna z duchem trzeciego artykułu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Ze względu na więź jedności między matką a poczętym dzieckiem oraz na niezastąpioną rolę ojca konieczne jest, aby dziecko zostało przyjęte przez rodzinę, która zapewni mu w miarę możliwości obecność obojga rodziców. Specyficzny wkład, jaki wnoszą oni w życie rodziny, a poprzez nią w życie społeczeństwa, zasługuje na najwyższe uznanie.

3. Rodzina potrzebuje dziś szczególnej troski ze strony władz publicznych, które nierzadko poddane są naciskom ugrupowań, próbujących nadać status prawa temu, co w rzeczywistości jest wytworem mentalności indywidualistycznej i subiektywistycznej.

«Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę!» (Familiaris consortio, 86); zaś wielką rodzinę narodów trzeba budować poczynając od jej najmniejszych, lecz podstawowych komórek. Niech Pan Bóg oświeci prawodawców, rządzących i wszystkich ludzi dobrej woli, aby starali się zapewnić rzeczywistą ochronę praw rodziny, życia i dzieci.

Niech nas w tym wspomaga Święta Rodzina z Nazaretu, która przyjęła Odkupiciela świata i pomagała Mu wzrastać.

Po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański» Ojciec Święty powiedział:

W tych dniach, kiedy nastrój Bożego Narodzenia zachęca wszystkich ludzi, aby stawali się lepsi i rozbudza uczucia braterstwa, winniśmy modlić się za narody, których życie pełne jest cierpienia.

Czujemy się szczególnie bliscy mieszkańcom Czeczenii, nie możemy też zapominać o wielu narodach Afryki, spośród których pragnę dziś wymienić obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej, przeżywających trudne chwile w swojej historii.

Do wszystkich, którzy z trudem podążają drogą zgody i pokoju, kieruję słowa: podejmujcie odważnie lojalny i wytrwały dialog, aby braterstwo, które Jezus przez swoje wcielenie przyniósł w darze całej ludzkości, mogło się wreszcie stać rzeczywistością dla wszystkich.

Pozdrawiam także grupę Ochotników Jubileuszu, którzy bardzo ofiarnie starają się służyć pielgrzymom. Moi drodzy, wasza cenna praca, podobnie jak praca tych, którzy pójdą za waszym przykładem, z pewnością przyczyni się do ukazania wszystkim gościnnego oblicza Kościoła.

Wesołych Świąt i szczęśliwego Roku Jubileuszowego.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama