Pod opieką Świętej Rodziny

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 26.12.2004

1. Dziś zamiast święta św. Szczepana obchodzimy święto Świętej Rodziny. Syn Boży przygotowuje się do wypełnienia swej odkupieńczej misji, prowadząc pracowite życie ukryte w świętym domu w Nazarecie. W ten sposób uświęcił On ludzką rodzinę, jednocząc się z każdym człowiekiem poprzez swe wcielenie (por. Gaudium et spes, 22).

2. Niech Święta Rodzina, która musiała przejść niejedną bolesną próbę, czuwa nad wszystkimi rodzinami na świecie, a zwłaszcza nad tymi, które żyją w trudnych warunkach. Niech pomaga też ludziom kultury i politykom bronić instytucji rodziny opartej na małżeństwie i ją wspiera, gdy podejmuje wielkie wyzwania naszych czasów.

3. Niech w tym Roku Eucharystii rodzina chrześcijańska znajdzie światło i niezbędne siły, by żyć w jedności i wzrastać jako «Kościół domowy», zwłaszcza dzięki regularnemu uczestnictwu w niedzielnej Eucharystii (por. Lumen gentium, 11). Maryjo, Królowo rodzin, módl się za nami!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama