Z Matką Jezusa przez życie

Anioł Pański - podróż do Słowacji, 14.09.2003


Jan Paweł II

Z Matką Jezusa przez życie

14 września 2003 — Bratysława. Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»

Przed końcowym błogosławieństwem Ojciec Święty odmówił z wiernymi «Anioł Pański». Wzywając wstawiennictwa Matki Bożej i nowych błogosławionych modlił się, aby Kościół w Słowacji był bogaty w świętość, odważny w czynieniu dobra i mocny w dawaniu świadectwa.

Na zakończenie Liturgii zechciejmy wszyscy raz jeszcze duchowo zgromadzić się u stóp krzyża Chrystusa i przyjmijmy od Niego wspaniały dar — Jego Matkę, która od tamtej chwili stała się także Matką Kościoła.

Tak jak apostoł Jan, również i my przyjmujemy Ją w naszym domu (por. J 19, 27), by uczyć się od Niej wewnętrznej gotowości słuchania i owej postawy pokornej wielkoduszności w służeniu, która Ją wyróżnia jako pierwszą uczennicę Pana.

Razem z nowymi błogosławionymi prośmy Maryję, by za Jej wstawiennictwem wspólnota chrześcijańska żyjąca w Słowacji stała się Kościołem bogatym w świętość, odważnym w czynieniu dobra i mocnym w dawaniu świadectwa.

po węgiersku:

Z serca pozdrawiam wiernych węgierskojęzycznych. Pan Jezus, który na krzyżu oddał życie za wszystkich, niech wam udziela obfitych łask i niech umacnia was darami swojego Ducha. Z moim błogosławieństwem.

po niemiecku:

Do pielgrzymów niemieckojęzycznych, przybyłych przede wszystkim z Austrii, kieruję serdeczne pozdrowienie i błogosławię im, życząc radości i pokoju w Panu.

po ukraińsku:

Pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich, którzy przybyli z Ukrainy. Wspominając moją podróż apostolską do waszej pięknej ziemi, życzę wam pokoju Bożego, przewyższającego wszelki umysł (por. Flp 4, 7). Z moim Błogosławieństwem Apostolskim.

po czesku:

Wiernych z Republiki Czeskiej zawierzam wstawiennictwu świętych Cyryla i Metodego, czczonych w Welehradzie, zapewniając ich o pamięci w modlitwie i moim z serca płynącym błogosławieństwie.

po polsku:

W dniu Podwyższenia Krzyża Świętego w sposób szczególny przeżywamy miłość Chrystusa, który samego siebie złożył w ofierze dla zbawienia świata. Niech doświadczenie tej miłości zawsze nam towarzyszy. Z serca wam błogosławię.

po włosku:

Pozdrawiam i błogosławię obecnych tu Włochów. Niech Maryja Dziewica prowadzi was na spotkanie z Jezusem i pozwoli wam zaznawać radości i owoców swojej przyjaźni.

po słowacku:

Jutro będziemy czcić Matkę Bożą Bolesną, Patronkę waszego kraju. Zwróćmy się do Niej z ufnością, odmawiając wspólnie modlitwę «Anioł Pański».

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao