Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


AKT ZAWIERZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE1. «Niewiasto, oto syn Twój!» (J 19, 26).
 Gdy zbliża się ku końcowi Rok Jubileuszowy,
 w którym Ty, o Matko, na nowo
ofiarowałaś nam Jezusa,
 błogosławiony owoc Twego przeczystego łona,
Wcielone Słowo, Odkupiciela świata,
 szczególne wzruszenie budzą w nas te słowa,
 bo kierują nasze myśli ku Tobie
 i czynią Cię naszą Matką:
 «Niewiasto, oto syn Twój!»
 Zawierzając Ci apostoła Jana,
 a wraz z nim synów Kościoła i wszystkich ludzi,
 Chrystus nie umniejszył, ale raczej potwierdził
 swą rolę jedynego Zbawiciela świata.
 Ty jesteś blaskiem, który nie przyćmiewa
 światłości Chrystusa,
 bo istniejesz w Nim i przez Niego.
 Całą swą istotą mówisz fiat: Tyś jest Niepokalana,
 w Tobie jaśnieje pełnia łaski.
 I oto Twoje dzieci gromadzą się wokół Ciebie
 u zarania nowego Millennium.
 Głosem Następcy Piotra,
 z którym łączą się liczni pasterze,
 przybyli tu z wszystkich części świata,
 Kościół z ufnością błaga Cię dziś o wstawiennictwo,
 uciekając się pod Twoją macierzyńską opiekę
 w obliczu wyzwań, jakie kryje przyszłość.
 2. W tym roku łaski
 wielu zaznało i nadal zaznaje
 przeobfitej radości z daru miłosierdzia,
 którego Ojciec udzielił nam w Chrystusie.
 W Kościołach partykularnych rozsianych po świecie,
 a zwłaszcza tutaj, w centrum chrześcijaństwa,
 wiele różnych grup wiernych przyjęło ten dar.
 To miejsce rozbrzmiewało entuzjazmem młodzieży,
 stąd zanosili swoje modlitwy chorzy.
 Tędy przeszli kapłani i zakonnicy,
 artyści i dziennikarze,
 ludzie pracy i nauki,
 dzieci i dorośli,
 i wszyscy rozpoznali w Twoim umiłowanym Synu
 Słowo Boże, które stało się ciałem w Twoim łonie.
 Swoim wstawiennictwem wyjednaj nam, o Matko,
 aby owoce tego Roku nie zostały zmarnowane,
 a ziarna łaski rozwijały się
 aż do pełnej miary świętości,
 do jakiej wszyscy jesteśmy powołani.
  3. Pragniemy Ci dzisiaj zawierzyć przyszłość,
która nas czeka,
prosząc Cię, byś towarzyszyła nam w drodze.
Żyjemy w niezwykłej epoce,
porywającej i zarazem pełnej sprzeczności.
Ludzkość dysponuje dziś
niesłychanie skutecznymi środkami,
 którymi może zamienić świat w kwitnący ogród
albo obrócić go w ruinę.
 Posiadła niezwykłe możliwości oddziaływania
 na same źródła życia:
 może je wykorzystywać ku dobru,
 w granicach zakreślonych przez prawo moralne,
 ale może też iść za głosem krótkowzrocznej pychy,
 która każe nauce odrzucać wszelkie ograniczenia
 i prowadzi ją nawet do podeptania szacunku
 należnego każdej istocie ludzkiej.
 Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości
 ludzkość stoi na rozdrożu.
 Także teraz, Najświętsza Panno,
 zbawienie jest tylko i wyłącznie w Twoim Synu Jezusie.
 4. Dlatego, Matko, pragniemy zabrać Cię do siebie
 jak apostoł Jan (por. J 19, 27),
 aby uczyć się od Ciebie, jak naśladować Twego Syna.
 «Niewiasto, oto dzieci Twoje!»
 Stajemy tutaj przed Tobą,
 aby zawierzyć Twojej macierzyńskiej opiece
 samych siebie, Kościół i cały świat.
 Proś za nami Twego umiłowanego Syna,
 aby udzielił nam obficie Ducha Świętego,
 Ducha prawdy, który jest źródłem życia.
 Przyjmij Go dla nas i z nami,
 jak w pierwotnej wspólnocie jerozolimskiej,
 zgromadzonej wokół Ciebie
 w dniu Pięćdziesiątnicy (por. Dz 1, 14).
 Niech Duch otworzy serca na sprawiedliwość i miłość,
 niech prowadzi ludzi i narody
ku wzajemnemu zrozumieniu
 i wzbudza w nich stanowczą wolę pokoju.
 Zawierzamy Ci wszystkich ludzi,
poczynając od najsłabszych:
 dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat
 oraz te, które narodziły się pośród ubóstwa i cierpienia,
 młodych poszukujących sensu,
 ludzi pozbawionych pracy,
 nękanych przez głód i choroby.
 Zawierzamy Ci rozbite rodziny,
 starców pozbawionych opieki
 i wszystkich, którzy są samotni i nie mają nadziei.
 5. O Matko, która znasz cierpienia 
 i nadzieje Kościoła i świata,
 wspomagaj swoje dzieci w codziennych próbach,
 jakich życie nie szczędzi nikomu,
 i spraw, aby dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich
 ciemności nie przemogły światła.
 Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy
 naszą drogę w nowym Millennium,
 aby pod Twoim przewodnictwem
 wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa,
 światłość świata i jedynego Zbawiciela,
 który króluje z Ojcem i Duchem Świętym
 na wieki wieków. Amen. 

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: sprawiedliwość Jubileusz 2000 Maryja miłosierdzie przyszłość nadzieja łaska zawierzenie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W