Przemówienie w katedrze w Trnavie

Przemówienie Jana Pawła II w katedrze Św. Jana Chrzciciela w Trnawie (tłumaczenie: KAI), 11.09.2003

Najdrożsi Bracia i Siostry!

1. Z radością przybyłem tu, aby nawiedzić tę piękną katedrę archidiecezji bratysławsko-trnawskiej, poświęconą głosicielowi Pana, św. Janowi Chrzicielowi.

Serdecznie pozdrawiam Waszego arcybiskupa Jána Sokola, jego biskupów pomocniczych i Was wszystkich, tu obecnych. Z tej świątyni — matki wszystkich kościołów archidiecezji przesyłam swe gorące pozdrowienia wszystkim mieszkańcom tej ziemi i dla wszystkich przywołuję błogosławieństwa i łaski Boga.

2. Święty Jan Chrzciciel jest mężem, żyjącym w samotności, wypełnionej obecnością Bożą i staje się głosem, zapowiadającym nadejście Baranka Zbawiciela (por. Łk 3, 1-18).

Życzę Wam, Drodzy Bracia i Siostry, abyście w swych sercach pielęgnowali świadomość obecności Boga, słuchając Jego Słowa, przez modlitwę, sprawowanie sakramentów i służbę bliźniemu. W życiu codziennym staniecie się w ten sposób, na wzór Jana Chrzciciela, głosicielami i świadkami kochającej i zbawczej obecności Boga w dzisiejszym świecie.

Wszystkim Wam z serca udzielam swego błogosławieństwa.

Tłum. Krzysztof Gołębiowski

Źródło: KAI

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama