Przemówienie do Rady Miasta Częstochowy

Przemówienie Ojca Świętego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny (1-9.06 i 13-16.08.1991)


Jan Paweł II

PRZEMÓWIENIE DO RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 15 sierpnia 1991

Pragnę bardzo podziękować Prezydentowi Miasta i Radzie za to wyróżnienie, które mnie spotyka. Zdaję sobie sprawę z tego, że Częstochowa w życiu naszego narodu, w życiu Kościoła, w życiu Europy, nawet całej ludzkości znaczy wiele, jest to imię szczególne. To imię nadała wam, można powiedzieć, Matka Boża.

Są różne motywy historyczne, społeczne, ekonomiczne, które się składają na powstanie i rozwój Częstochowy, ale to szczególne imię nadała wam Matka Boża. Można powiedzieć, że jest to miasto teologiczne, mariologiczne w tym sensie, że jego istotne znaczenie wywodzi się z imienia Matki Boga, a w szczególności z imienia tej Matki Boga, która stała się Królową Polski. I chociaż akt historyczny tego ogłoszenia Królową Korony Polskiej dokonał się we Lwowie, to jednak rzeczywistość przeniosła to królowanie na Jasną Górę, a więc do Częstochowy. W szczególności zaś rok 1656 nadał tej inwestyturze maryjnej dla Jasnej Góry i dla Częstochowy wymowę, której nie da się usunąć z dziejów Polski, z dziejów Kościoła, z dziejów duszy polskiej, a także z dziejów Częstochowy, czyli waszego miasta. Więc przez ten akt, którego zechcieliście dokonać, ja czuję się włączony jeszcze bardziej w ten właśnie szczególny, historiozbawczy proces mariologiczny, proces teologiczny. Równocześnie proces, który kształtuje bardzo głęboko dzieje mojej Ojczyzny. I dlatego serdeczne "Bóg zapłać", dziękuję wam wszystkim. Składam to podziękowanie na ręce Prezydenta miasta i Rady, ale przyjmuję - darujcie - przyjmuję to wyróżnienie w pewnym sensie od samej Pani Jasnogórskiej. Jesteście w jakimś sensie szafarzami tej cząstki tajemnicy jasnogórskiej, która się w tym waszym postanowieniu, w tym waszym nadaniu wyraża. Jesteście szafarzami tej jakiejś cząstki tajemnicy.

Życzę waszemu miastu, a mogę powiedzieć w tym wypadku "naszemu miastu", w sposób szczególny życzę wielorakiego rozwoju, podejmowania różnych zadań, takich jak to wielkie zadanie, któreście teraz przyjęli i z taką radością wypełnili, przyjmując tutaj młodzież z Polski całej i z tylu krajów europejskich, i spoza Europy. Życzę rozwoju, także rozwoju w znaczeniu kulturalno-społecznym i ekonomicznym, wszystkiego tego, co składa się na ludzką egzystencję. Nade wszystko rozwoju w znaczeniu charyzmatycznym, ponieważ Częstochowa przez Jasną Górę ma w sobie pewien charyzmat. W tym znaczeniu charyzmatycznym niech się także rozwija wasze miasto. Niech coraz lepiej służy Bożym zamiarom w stosunku do naszego narodu i w stosunku do innych ludów i narodów, ponieważ jasnogórskie sanktuarium jest na pewno sanktuarium o wielkim zasięgu ponadnarodowym, nie tylko narodowym. Szczęść Boże!

Przyjmijcie, drodzy Państwo, w tym dniu uroczystym również moje błogosławieństwo dla waszych rodzin, dla waszych współobywateli, dla waszych świątyń, a w szczególności dla Jasnej Góry.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama