W kraju uświęconym przez Jezusa

Przemówienie powitalne w Ammanie 20.03.2000 (Pielgrzymka do Ziemi Świętej)


Jan Paweł II

W KRAJU UŚWIĘCONYM PRZEZ JEZUSA

Ceremonia powitalna na lotnisku 20 marca — Amman

W poniedziałek 20 marca o godz. 14 samolot włoskich linii lotniczych «Alitalia» z Ojcem Świętym na pokładzie wylądował na międzynarodowym lotnisku im. Królowej Alii w Ammanie (Jordania). Jana Pawła II powitali m.in.: król Jordanii Abdullah II bin Al-Hussein, łaciński Patriarcha Jerozolimy i przewodniczący Zgromadzenia Katolickich Ordynariuszów Ziemi Świętej Michel Sabbah, wikariusz patriarszy w Ammanie bp Salim Sayegh, melchicki biskup Ammanu Georges El-Murr i kustosz Ziemi Świętej o. Giovanni Battistelli OFM. «Moja wizyta w waszym kraju — powiedział Papież w przemówieniu na lotnisku — i cała podróż, którą dzisiaj rozpoczynam, jest częścią religijnej pielgrzymki jubileuszowej, jaką podejmuję, aby upamiętnić dwutysięczną rocznicę narodzin Jezusa Chrystusa».

Wasze Wysokości, Członkowie rządu!

1. W duchu głębokiego szacunku i przyjaźni pozdrawiam wszystkich mieszkańców Haszymidzkiego Królestwa Jordanii: członków Kościoła katolickiego i innych Kościołów chrześcijańskich, muzułmanów, których my — uczniowie Jezusa Chrystusa — darzymy wielkim szacunkiem, i wszystkich ludzi dobrej woli.

Moja wizyta w waszym kraju i cała podróż, którą dzisiaj rozpoczynam, jest częścią religijnej pielgrzymki jubileuszowej, jaką podejmuję, aby upamiętnić dwutysięczną rocznicę narodzin Jezusa Chrystusa. Od początku mego posługiwania jako Biskup Rzymu bardzo pragnąłem uczcić to wydarzenie przez modlitwę w niektórych miejscach związanych z historią zbawienia — miejscach, które mówią nam o długim przygotowaniu tych narodzin przez historię biblijną; miejscach, gdzie nasz Pan Jezus Chrystus żył lub które łączą się z Jego dziełem odkupienia. Najpierw odbyłem pielgrzymkę duchową do Ur chaldejskiego, gdzie rozpoczęła się droga wiary Abrahama. Byłem już w Egipcie i na górze Synaj, gdzie Bóg objawił swoje imię Mojżeszowi i powierzył mu tablice Prawa Przymierza.

2. Dzisiaj jestem w Jordanii, kraju dobrze mi znanym z kart Pisma Świętego: kraju uświęconym obecnością samego Jezusa, obecnością Mojżesza, Eliasza i Jana Chrzciciela oraz świętych i męczenników pierwotnego Kościoła. Wasz kraj słynie z gościnności i otwartości na wszystkich. Tych zalet jordańskiego ludu doświadczyłem wielokrotnie w rozmowach ze zmarłym królem Husajnem i ponownie mogłem się o nich przekonać przy okazji mego spotkania z Waszą Wysokością w Watykanie we wrześniu ubiegłego roku.

Wiem, jak bardzo Wasza Wysokość troszczy się o pokój w swoim kraju i w całym regionie oraz jak wielką wagę przywiązuje do tego, aby wszyscy Jordańczycy — muzułmanie i chrześcijanie — uważali się za jeden naród i jedną rodzinę. W tym regionie świata występuje wiele poważnych i naglących problemów w sferze sprawiedliwości oraz praw ludów i narodów, które trzeba rozwiązać dla dobra wszystkich zainteresowanych, jest to bowiem warunkiem trwałego pokoju. Jakkolwiek byłby trudny i długotrwały, proces pokojowy musi posuwać się naprzód. Bez pokoju niemożliwy jest autentyczny rozwój tego regionu, lepsze życie jego narodów, jaśniejsza przyszłość jego dzieci. Właśnie dlatego konsekwentne działania Jordanii na rzecz stworzenia niezbędnych warunków pokoju są tak ważne i godne pochwały.

Budowanie pokojowej przyszłości wymaga coraz dojrzalszego wzajemnego porozumienia i coraz skuteczniejszej współpracy między narodami, które uznają jedynego, prawdziwego, niepodzielnego Boga, Stwórcę wszystkiego co istnieje. Trzy historyczne religie monoteistyczne zaliczają pokój, dobroć i szacunek dla człowieka do swoich najwyższych wartości. Szczerze ufam, że moja wizyta przyczyni się do zacieśnienia owocnego dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, jaki jest już prowadzony w Jordanii, przede wszystkim za pośrednictwem Królewskiego Instytutu Międzyreligijnego.

3. Kościół katolicki, nie zapominając, że jego zasadnicza misja jest natury duchowej, zawsze gotów jest do współpracy z poszczególnymi narodami i ludźmi dobrej woli na polu obrony i umacniania godności człowieka. Czyni to zwłaszcza przez swoje szkoły i programy wychowawcze oraz instytucje socjalne i charytatywne. Jest to możliwe dzięki wolności religijnej, którą gwarantuje wasza szlachetna tradycja poszanowania wszystkich religii i która jest w istocie fundamentalnym prawem człowieka. W takiej sytuacji wszyscy obywatele czują się równi i każdy z nich, kierując się własnymi przekonaniami religijnymi, może wnosić wkład w budowę społeczeństwa jako wspólnego domu wszystkich.

4. Serdeczne zaproszenie, skierowane do mnie przez Wasze Wysokości, rząd i naród jordański, jest wyrazem naszej wspólnej nadziei na nową epokę pokoju i postępu w tym regionie świata. Jestem wam szczerze wdzięczny, a dziękując serdecznie za okazaną mi życzliwość zapewniam o pamięci w modlitwie za was, za cały naród jordański, za uchodźców żyjących wśród was i za młodzież, która stanowi tak znaczną część ludności.

Niech Bóg Wszechmogący obdarzy Wasze Wysokości szczęściem i długim życiem!

Niech ześle Jordanii błogosławieństwo pomyślności i pokoju!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama