Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Paweł II

Bądźcie świętymi kapłanami

28 X 2002 — Do alumnów i wychowawców «Collegium Germanicum et Hungaricum»28 października 1552 r. powstało w Rzymie «Collegium Germanicum», pierwsze w Wiecznym Mieście zagraniczne kolegium narodowe dla kandydatów do kapłaństwa, które w 1580 r. zostało połączone z założonym rok wcześniej «Collegium Hungaricum» i przyjęło nazwę «Collegium Germanicum et Hungaricum». Przebywa w nim obecnie ok. 80 alumnów studiujących na rzymskich uczelniach kościelnych. 28 października 2002 r., z okazji 450. rocznicy powstania tej instytucji, Jan Paweł II przyjął na audiencji alumnów i wychowawców, a także dawnych wychowanków, wśród których są kardynałowie i biskupi. W przemówieniu Ojciec Święty przypomniał, że od samego początku jezuici prowadzą Kolegium w duchu znanej maksymy św. Ignacego Loyoli: «Omnia ad maiorem Dei gloriam — Wszystko na większą chwałę Bożą».

Księża Kardynałowie, drodzy Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, czcigodny Ojcze Rektorze, drodzy Alumni, szanowni Goście!

1. Z wielką radością witam was w Pałacu Apostolskim przy okazji 450. rocznicy powstania Collegium Germanicum et Hungaricum. Jubileusz ten stanowi sposobność, by z wdzięcznością spojrzeć na historię Kolegium, jak również przypomnieć nastawienie duchowe jego założycieli, by lepiej pojąć jego zadania w czasach obecnych i przyszłych.

2. Germanicum od wieków gromadzi alumnów pochodzących z obszaru dawnego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Życie w kręgu wspólnej wiary katolickiej jest bez wątpienia dla wszystkich wielkim darem. Od samego początku żywy był zresztą w Kolegium duch wielonarodowości. W takim też duchowym klimacie była wprowadzana w życie w długiej historii Collegium Germanicum dewiza św. Ignacego Loyoli: Omnia ad maiorem Dei gloriam!

3. Drodzy kandydaci do stanu duchownego! Dane jest wam tu w Rzymie przeżywać wspaniałe doświadczenie powszechności Kościoła. Wykorzystajcie ten czas, aby nauczyć się prawdziwej «rzymskości». Głęboka miłość i wierność Następcy św. Piotra, jak również wewnętrzne i zewnętrzne posłuszeństwo wobec nauczania i porządku Kościoła sprawią, że będziecie uczestniczyć w niezbędnym dziele odnowy życia Kościoła w krajach, z których pochodzicie. Wielu absolwentów waszego Kolegium przyczyniło się swoją działalnością do umocnienia więzów między Kościołami partykularnymi i Stolicą Apostolską. Zadanie to stoi także przed wami, wynika niejako z waszych studiów w Rzymie.

4. Drodzy przyjaciele! Waszym wspólnym celem jest kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Bądźcie świętymi kapłanami! Niech Msza św. będzie najważniejszym momentem duchowym każdego waszego dnia. Dużo się módlcie. Bierzcie do ręki różaniec, aby «kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa» (Rosarium Virginis Mariae, 3). Chrystus, Pan i Zbawca, chce bowiem być waszym życiem i wszystkim, czego pragniecie. Na to zadanie błogosławię z serca władzom Kolegium, alumnom, a także waszym gościom i krewnym.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Rzym różaniec cesarstwo rzymskie studia studenci Collegium Germanicum Collegium Hungaricum wielonarodowość

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W